صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فلم TENET موفق در بازارهای خارجی، و کمتر از حد انتظار در بازارهای داخلی

فلم TENET موفق در بازارهای خارجی،  و کمتر از حد انتظار در بازارهای داخلی

فلم سینمایی «انگاشته» محصول جدید کریستوفر نولان توانسته در گیشه جهانی مرز ۳۰۰ میلیون دالر فروش را رد کند.
فلم سینمایی «انگاشته» به کارگردانی کریستوفر نولان توانست از فروش جهانی ۳۰۰ میلیون دالر عبور کند؛ این در حالی است که میزان استقبال مخاطبان در گیشه داخلی آمریکا در حال نزول است.
فلم سینمایی «شعبده بازی» از کمپانی دیزنی هم که در زمان اکران اصلیاش در سال ۱۹۹۳ در گیشه شکست خورد، این روزها تقریباً پا به پای «انگاشته» میفروشد و شاید بتواند فلم «جهش یافتههای جدید» را پشت سر بگذارد. «شعبده بازی» ۱.۹ میلیون دالر فروخت. انگاشته هم با اکران در ۲۷۲۲ سینما، ۲.۷ میلیون دالر فروخت تا بتواند فروش خود را از گیشه داخلی به ۴۵ میلیون دالر برساند. «جهش یافتههای جدید» هم یک میلیون دالر دیگر فروخته تا بتواند با ۶ هفته اکران، مرز ۲۰ میلیون دالر را رد کند.
با وجود آنکه فلمهای نولان مثل «تلقین» و «دانکرک» مورد علاقه مخاطبان هستند، «انگاشته» برای جذب بیننده در گیشه داخلی آمریکا مشکل دارد. به نظر میرسد با توجه به نرخ رو به افزایش مبتلایان کرونا در آمریکا سینماروها تمایلی برای بازگشت به سینما ندارند. از طرفی این نرخ پایین فروش میتواند نتیجه این باشد که به بازارهای مهمی مثل نیویورک و لس آنجلس اجازه بازگشایی سینماها داده نشد.
«انگاشته» در کشورهای خارجی فروش بهتری داشته و این هفته رقم ۱۴.۲ میلیون دالر از ۵۹ کشور را ثبت کرد. به این ترتیب مجموع فروش این فلم در گیشههای خارجی به ۲۶۲ میلیون دالر رسیده و با احتساب فروش گیشه آمریکا این رقم به ۳۰۷ میلیون دالر میرسد. در حالت عادی این ارقام برای فلمی دویست میلیون دالری که تبلیغات گستردهای هم داشته، یک فاجعه است.
کمپانی برادران وارنر که تولیدکننده این فلم بوده، معتقد است اکران انگاشته در سینماها پول سازی بیشتری نسبت به نمایش آن در سرویسهای نمایش آنلاین داشته است.