صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف ۲۴سیاره که شرایط پشتیبانی از حیات را دارند

کشف ۲۴سیاره  که شرایط پشتیبانی از حیات را دارند

به نقل از دیلی میل،  ستاره شناسان ۲۴ سیاره خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که احتمالا شرایط حیات در آنها بهتر از زمین است.
گروهی از محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن این سیارات را از میان ۴۵۰۰ سیاره خارج منظومه شمسی رصد شده، یافته اند. آنها مسن تر، کمی بزرگتر،  اندکی گرمتر از زمین هستند و نسبت به سیاره خاکی رطوبت بیشتری دارند. این شرایط ایده آل برای رشد حیات را فراهم می کند.
هرچند هنوز هیچ یک از این سیاره ها تمام شرایط لازم برای پشیبانی از حیات را ندارد اما در کل، شرایط آنها در این خصوص از زمین بهتر است.
این سیارات بیش از ۱۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارند و انسان به راحتی نمی تواند به آنها سفر کند، اما محققان معتقدند چنین اکتشافی به جستجو برای حیات در نقاط دیگر جهان کمک می کند.
البته باید توجه داشت وجود شرایط این سیارات برای پشتیبانی از حیات به این معنا نیست که آنها قابل سکونت هستند زیرا تلسکوپ ها هنوز نمی توانند اتمسفر آنها را رصد کنند.