صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دواین جانسون از رقیب انتخاباتی ترامپ حمایت می کند

دواین جانسون از رقیب  انتخاباتی ترامپ حمایت می کند

دواین جانسون ، حمایت خود را از جو بایدن، رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا اعلام کرد.
دواین جانسون ملقب به راک به صورت رسمی از جو بایدن، معاون دولت قبلی آمریکا که رقیب دونالد ترامپ است و همینطور کاملا هریس، در انتخابات ریاست جمهور امسال آمریکا اعلام کرد.
او  ویدیویی ۷ دقیقهای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در میانه آن، مکالمههای خودش به همراه بایدن و هریس نیز گنجانده شده است. او در این باره گفت که با این دو نفر صحبتهای مهم و مفیدی داشته است.
جانسون گفت: به عنوان کسی که سالها مستقل بوده ام و ایدئولوژی میانه رویی داشتم، اکنون احساس میکنم که جو بایدن و سناتور هریس بهترین انتخاب برای هدایت کشور ما هستند. من آنها را تایید و حمایت میکنم تا به رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آینده آمریکا تبدیل شوند.
این اولین باری است که دواین جانسون به صورت علنی یک نامزد ریاست جمهوری را حمایت و تایید میکند. اگرچه او ادعا میکند در گذشته به دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه سابقه رای دادن داشته است.
البته جانسون پیش از این هم از رسانههای اجتماعی برای انتشار پیامهای سیاسی خود بهره گرفته بود. او چند ماه قبل نیز با انتشار پستی خواستار تغییر در هدایت این کشور شده بود.
گفتنی است وبسایت مووی وب او را بعد از جو بایدن به عنوان سومین فرد پرطرفدار برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرد. او مدتی قبل هم پر درآمدترین بازیگر سال ۲۰۲۰ معرفی شد.