صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عدم استقبال از «تنت» در آمریکا

عدم استقبال از «تنت» در آمریکا

فروش ۳.۴ میلیون دالری «تنت» در یک هفته اخیر و وضعیت نامناسب فروش در سینماهای آمریکا موجب شده تا استودیوها بزرگ ترین پروژههای خود را در اکران پاییزی هم قرار ندهند.
به نقل از هالیوود ریپورتر، بدون داشتن بازارهای لسآنجلس و نیویورک، فلم «تنت» کریستوفر نولان در چهارمین آخر هفته نمایش خود در سینماهای آمریکا با روی پرده رفتن در ۲۸۵۰ سالن توانست فقط ۳.۴ میلیون دالر بفروشد و به این ترتیب فروش کل خود در آمریکای شمالی را به رقم نسبتاً پایین ۴۱.۲ میلیون دالر برساند.
این فلم حماسی جاسوسی ۲۰۰ میلیون دالری، توانسته فروش ناامیدکننده داخلی خود را با عملکردی خوب در بازارهای بینالمللی جبران کند. این بلاک باستر محصول برادران وارنر توانسته ۱۵.۸ میلیون دالر دیگر در سطح جهان بفروشد و فروش کل بینالمللی خود را به ۲۸۳.۲ میلیون دالر برساند.
برادران وارنر و تحلیلگران باکسآفیس انتظار دارند وقتی سینماها در نیویورک سیتی و لسآنجلس اجازه افتتاح دوباره را در روزها و هفتههای آینده پیدا کنند، فروش این فلم در آمریکا بیشتر شود. فلم‌‌های نولان همیشه فروشی چشمگیر در دو بازار بزرگ سینمای آمریکا دارند.
اما از نظر بهبود کلی وضعیت گیشه در آمریکا هنوز تغییر خوبی دیده نشده و با ادامه پاندمی جهانی، استودیوهای هالیوودی دارند بزرگترین پروژههای خود را از اکران پاییزی دور میکنند.
یکشنبه، استودیوی مستقل سولستیس که سازنده «Unhinged » با بازی راسل کرو است، گفت بسیاری از سینماها دارند ساعات کاری خود را کم میکنند یا حتی دوباره درهایشان را میبندند چون محصول کافی ندارند.
در آخر هفتهای که گذشت، باکس آفیس فقط شامل فلم‌‌های تکراری و یک مستند جدید درباره کنسرتهای گروه موسیقی BTS میشد. سینماها همچنین چند نمایش ویژه کوچک و حتی اکران دوباره فلم‌‌های قدیمی را امتحان کردند.
به طور مثال، «جنگ ستارگان: امپراتوری حمله میکند» به مناسبت ۴۰ سالگی دوباره روی پردههای بزرگ رفت. این فلم قدیمی توانست از ۲۰۹۷ پرده سینما مبلغ قابل توجه ۹۰۸ هزار دالر کسب کند.
به این ترتیب «جنگ ستارگان» در باکس آفیس آخر هفته پشت سر «تنت»، فلم «جهشیافتههای نو» با فروش ۱.۱ میلیون دالر ، «Unhinged » یا «قاطی کرده» با یک میلیون دالر و مستند BTS با فروش تخمینی ۹۶۰ هزار دالر قرار گرفت.