صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبلغ جایزه نقدی نوبل ادبیات افزایش یافت

مبلغ جایزه نقدی  نوبل ادبیات افزایش یافت

ماه اکتبر فصل اعطای جوایز نوبل است. برندگان امسال این جوایز در شاخههای پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد به ترتیب از پنجم تا دوازدهم (۱۴ تا ۲۱ میزان) اعلام میشود. اما جوایز امسال با دورههای گذشته یک تفاوت اساسی دارد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، مبلغ جایزه نقدی برندگان جایزه نوبل در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال گذشته بیشتر است. 
بنیاد نوبل ضمن اعلام این خبر گفت امسال به جای ۹ میلیون کرون (۹۳۵ هزار و ۳۶۶دالر) جایزه نقدی که در سالهای اخیر به برندگان نوبل اهدا میشد، ۱۰ میلیون کرون (۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دالر) به برنده هر شاخه اعطا میشود.
بنیاد نوبل مدیریت داراییهای آلفرد نوبل صنعتگر و مخترع سرشناس سوئدی و بنیانگذار جایزه نوبل را برعهده دارد که هرساله به برگزیدگان دنیای ادبیات، پزشکی، فیزیک، شیمی، صلح و اقتصاد اهدا میشود.
لارس هایکنستن رئیس بنیاد نوبل افزایش مبلغ جایزه نقدی برندگان نوبل را به ثبات مالی بیشتر این بنیاد برخاسته از صرفهجویی و مدیریت موفق داراییها نسبت داد. سرمایهگذاری ثابت این بنیاد سوئدی از ابتدای سال ۲۰۱۲ با سالانه نزدیک به ۹ درصد افزایش از ۳ میلیارد به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون کرون رسیده است.
جشنهای اهدای جوایز نوبل در تاریخ ۱۰ دسامبر همزمان با سالروز مرگ آلفرد نوبل در استکهلم و اسلو برگزار میشود که البته به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال محدودتر از دورههای گذشته خواهد بود.