صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مستندی که بساط «یوگا» را به هم ریخت!

مستندی که بساط «یوگا» را به هم ریخت!

شبکه نتفلیکس با انتشار مستندی به نام «بیکرام، یوگی، معلم مذهبی، شکارچی»(Bikram.Yogi.Guru.Predator ) پرده از پشت صحنه فاجعه بار کلاسها و جلسات یک استاد معروف و طراح یوگا به نام «بیکرام چودری» برداشت.
بیکرام چودری، یک استاد یوگای آمریکایی/ هندیتبار و موسس یوگای موسوم به «بیکرام» به شمار آمده که طی پنج دهه تبدیل به استادی به اصطلاح معنوی با صدها میلیون طرفدار و مرید و صاحب دهها میلیون دالر ثروت و زندگی مجلل با کلکسیون ماشینهای لوکس و... شد. تا سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۶۰۰ استودیوی «بیکرام» در دستکم ۴۰ کشور جهان وجود داشت.
اما وقتی نتفلیکس (از مهمترین رسانههای پخش آنلاین فلم و سریال) مستندی درباره او ساخت، قصر بیکرام کاملا فروریخت و میلیونها نفر داستان تلخ رفتار او را با شاگردانش شنیدند و دیدند، یک بار دیگر پشت پرده اینگونه محافل تحت عنوان ورزش و خودسازی افشاء شد.
داستان مستند نتفلیکس چهرهای را روایت کرد که اساسا یوگا را در آمریکای شمالی و سپس درسراسر جهان محبوب ساخت.  یک مهاجر هندی که در بورلی هیلز ساکن شد. او در کلاسهایش فقط یک لباس زیر بسیار کوچک بر تن و یک ساعت رولکس بر دست داشت و دیگر هیچ. «بیکرام» چنان محبوب شد که طرفدارانش بر سر او قسم میخوردند.
اما امپراطوری او با شجاعت دختران جوانی که جلو آمدند و از رفتارهای او در پشت صحنه کلاسهای یوگا پرده برداشتند در مدت کوتاهی فرو ریخت. نتفلیکس در این مستند با قربانیان و نزدیکان و شاگردان «بیکرام چودری» مصاحبه کرده و با تصاویر متعددی که از آرشیوها در اختیار گرفته چهره متجاوزی با صدها میلیون طرفدار را آشکار نمود.
افسانه «چودری» پایان یافت و از امپراطوری او دیگر نشانی نیست اما امروز چودری و چودریها هنوز کلاسهای آموزش یوگا و تربیت مربی آن را در آمریکا و خارج از آن برگزار میکنند، از جمله کشور ما که (در خوشبینانهترین نگاه) با بیتفاوتی و تسامح مسئولین مربوطه سعی دارد خیل علاقهمندان این آیین را در حیطههای مختلف به انحراف بکشانند.
لازم به ذکر است یوگا، سلسله اعمالی برگرفته از آموزههای فرقه صهیونی کابالاست که برای اولین بار در دهه ۱۳۳۰ توسط فراماسونری به نام «مجید موقر» از جمعیتی موسوم به «تسلیح اخلاقی» وارد ایران شد. اساس این سلسله اعمال بر خالی کردن ذهن از تفکر و اندیشه و سوق دادن افراد به سمت پوچی و سپس در اختیار گرفتن اذهان آنها براساس آیین کابالا توصیف شده است.