صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آقای اسکورسیزی، در دوران استریم: «بزرگداشت وجود سینما، از هر چیزی مهم‌تر و ضروری‌تر است»

آقای اسکورسیزی، در دوران استریم: «بزرگداشت وجود سینما، از هر چیزی مهم‌تر و ضروری‌تر است»

مارتین اسکورسیزی با سخنرانی در جشنواره بینالمللی فلم تورنتو درباره سینما هشدار داد و گفت در طی پاندمی کرونا، سینما مثل یک جور غذای دمدستی، به حاشیه رانده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که اسکورسیزی پس از اظهار نظر پارسالش درباره فلمهای محبوب ابرقهرمانی که گفته بود آنها سینما نیستند با جنجال و سروصدا بیگانه نیست، وی بار دیگر درباره اهمیت سینما حرف زد.
این کارگردان در حالی درباره ضرورت سینما صحبت کرد که هنوز در لسآنجلس و نیویورک سینماها بازگشایی نشدهاند.
تورنتو که بزرگترین فستیوال فلم آمریکای شمالی محسوب میشود امسال با برگزاری معدودی نمایش فیزیکی و چند نمایش درایو-این، به صورت مجازی در حال برگزار شدن است.
در یک سخنرانی کوتاه اسکورسیزی ابتدا از این جشنواره تجلیل کرد و گفت: این واقعیت که جشنوارههای سینمایی دارند به کارشان ادامه میدهند، حالا چه به صورت بداهه، اقتباسی و با انجام کارها به اشکال مختلف، برای من خیلی هیجانانگیز است.
این کارگردان اسکاری افزود: از آنجا که در فرهنگ عامه و رسانهای آنچه اتفاق میافتد اهمیت دارد… دیگر متاسفانه دارد عادی میشود که ببینی سینما دارد به حاشیه رانده و بیارزش محسوب میشود و در این شرایط پاندمی، به نوعی با آن به عنوان یک جور غذای دمدستی برخورد میشود.
وی با اشاره به اینکه میلیونها نفر در شرایط چند ماه گذشته در خانه نشستند و از اتاق نشیمن خود به تماشای فلم و تلویزیون پرداختند، گفت بزرگداشت وجود سینما، از هر چیزی مهمتر و ضروریتر است.
اسکورسیزی که چندی پیش با انتشار یادداشتی در نیویورک تایمز تاکید کرده بود سینماها جایی هستند که فلمساز میخواد فلمش آنجا دیده شود، در تورنتو تاکید کرد که این شکل هنری همیشه چیزی بیش از یک تفریح صرف بوده است.