صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجموعه کتاب‌ «قصه‌های کوتی‌کوتی» به ترکی استانبولی منتشر شد

مجموعه کتاب‌ «قصه‌های کوتی‌کوتی»  به ترکی استانبولی منتشر شد

شام سرد شد کوتیکوتی»، «سرما نخوری کوتیکوتی» و «دنیا را بلرزان کوتیکوتی» عنوان سه اثر این مجموعه است که ناشر ترکیهای آن را منتشر کرده است.
مجموعه کتاب «قصههای کوتیکوتی» که با تصویرگری هدی حدادی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است، داستان هزارپای آبی رنگ و دردسرهای اوست که در این سالها یکی از آثار موفق عرصه ادبیات کودک و نوجوان ایران بوده است.
این مجموعه که به زبانهای مالایی، انگلیسی و عربی نیز به چاپ رسیده است، با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر شد.
پیشتر نیز کتاب «خانهام کجاست؟» به نویسندگی و تصویرگری رضا دالوند از سوی همین انتشارات به چاپ رسیده است.
بر اساس این خبر، حق نشر (کپیرایت) رمانهای «هستی» و «زیبا صدایم کن» نوشتهی فرهاد حسنزاده در سال گذشته به انتشارات دیگری از کشور ترکیه با عنوان Timas Yayinlari واگذار شد که
بهتازگی رمان پرمخاطب «زیبا صدایم کن» به چاپ دوم رسیده است. کتابهای «قصههای کوتیکوتی» با حمایت شورای گرنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.