صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۱ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سـگ تـازی

 سـگ تـازی

کارگردان: Aaron Schneider (آرون اشنایدر)
نویسنده: Tom Hanks (تام هنکس)
منتقد: نشریه reelviews
سگ تازی » ( Greyhound ) یک فلم غیرمعمول است؛ یک اثر هیجانی دربارهی جنگ جهانی دوم که به دنبال حماسی بودن نیست. اکثر آثاری که در اوایل دههی ۱۹۴۰ میلادی جریان دارند – حتی آن دسته از این آثاری که با کارگردانهای بلاکباسترساز ساخته میشوند – معمولا به اندازهی جاهطلبیهای پشتشان بزرگ و طولانی اند. اگرچه اما، « سگ تازی » یک فلم دقیقتر و صمیمیتر است؛ برداشتی از حرکات و ضد حملات اجرا شده توسط زیردریایی جنگی آمریکایی ( با نام مستعار « سگ تازی ) در دریایی آتلانتیک شمالی در اوایل سال ۱۹۴۲. با محدودیت کردن شخصیتپردازی به یک سطح بسیار ابتدایی و ساده – به جز باورهای مذهبی و علاقهی او به ازدواج با محبوبهش، فرمانده « ارنست کراز » ( با بازی تام هنکس ) در حالت کلی یک شخصیت بسیار کلی و ساده است. اقدامات مبارزاتی او اگرچه که با جزئیات فراوان توصیف شده اند، هر چیزی به جز ساده اند.
استخدام بازیگری همچون « تام هنکس » که به صورت کلی مقبولیت دارد و دوستداشتنی است باعث شده تا شناسایی او توسط مخاطبین سادتر باشد. شهرت « هنکس » بسیاری از نقاط خالی فلم‌‌نامهی این اثر را پوشش میدهند و مخاطبین را به این فکر سوث میدهند که چیزی که ما از « کراز » میدانیم بیشتر از چیزی است که فلم به ما نشان میدهند. این کار اجازهی داشتن پیشزمینهی داستانی کمتری را میدهد و به فلم اجازه میدهد تا خیلی سریعتر وارد داستان بشود.
« سگ تازی » یک فلم زیردریایی محور است که از دید افرادی که درون یک دسترویر ( در جهت محافظت از کشتیها ) اند روایت میشود. موارد قابل انتظاری مثل یک اتمسفر بسته و خفه، تنشهای بسیار سطح بالا و خطرات لحظهای در این اثر وجود دارند اما به جای اینکه شخصیتها در یک تکه لاستیک سیگار شکل در زیر دریا گیر کرده باشند، در قایقی در بالای امواج گیر افتاده و به دنبال پیدا کردن خطرهایی اند که از زیر کشتیها را تهدید میکند. علیرغم سناریوی آشنا و تکراری آن اما فلم به خوبی کار میکند. یا حداقلش این است که تا ۱۵ دقیقهی آخر این قضیه درست است.
اگرچه که « سگ تازی » دقیقا بر اساس اتفاقات تاریخی نیست اما از حوادث واقعی جنگ آتلانتیک که در رمان سال ۱۹۵۵ « سی. اس فوربستر ) به نام « چوپان خیّر » ( The Good Shepherd ) هم الهام گرفته است. کارگردان توانسته تا تعلیق را به خوبی خلق کرده و در سرتاسر اثر نگه دارد اما این کار را کمی با فاصله انجام داده است. کشتیهای مختلف به اندازهی مردانی که کنترل آنها را در اختیار دارند دارای شخصیت اند. شخصیت منفی اثر یک کشتی آلمانی است که به نام « گرگ خاکستری » شناخته میشود و با صدایی نامشخص نشان داده میشود.
کسانی که به دنبال یک فلم پرجزئیات جنگی یا اثری با شخصیتپردازیهای غنی میگردند، « سگ تازی » چیز چندانی در بر ندارد ( اگر فردی دوست دارد که بیشتر دربارهی شخصیت اصلی اطلاعات کسب کند، رمان کاملا جوابگوی خواستهی او است چرا که از دید این شخصیت روایت میشود). این اثر یک نمونهی کوتاهتر و خلاصهتر از یک اثر سنتیتر در سبک جنگی است. اگر بخش پایانی بیش از حد طولانی اثر را کنار بگذاریم ( نبرد پایانی با حدود ۱۵ دقیقه از زمانی که از اثر باقی مانده به پایان میرسد)، فلم‌‌نامهی « هنکس » نمونهای از یک داستانگویی اقتصادی است که نتیجهی پایانی آن برای ۷۵ دقیقه جذاب است، آن هم برای انتظاری که از همچین اثری میرود.