صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۲ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش فرهنگیان هرات به تلاش‌ها برای ثبت جهانی مینیاتوری وخوشنویسی

واکنش فرهنگیان هرات  به تلاش‌ها برای ثبت جهانی مینیاتوری وخوشنویسی

شماری از فرهنگیان و هنرمندان هرات اینجا در حوض تاریخی چهارسوق در شهر هرات گردآمده اند تا از بهر از دست رفتن میراث های فرهنگی کشور صدای خودرا بلند کنند. آنان می گویند که کشورهای ایران و ترکیه تلاش دارند تا هنر مینیاتور و خوشنویسی افغانستان را به نام خود همچون میراث فرهنگی جهان ثبت کنند.
تلاش ترکیه و ایران برای ثبت هنر خوشنویسی و مینیاتور بدون حضور افغانستان در فهرست میراث های فرهنگی جهان با واکنش هنرمندان و فرهنگیان هرات رو به رو شده است. این فرهنگیان می گویند که مکتب مینیاتور استاد کمال الدین بهزاد سرچشمه هنر مینیاتور در سطح منطقه است و نباید به نام کشورهای دیگر ثبت میراث های جهانی شود.
به گفته آنان، مکتب خوشنویسی هرات نیز در میان کشورهای همسایه و منطقه پیش قدم است اما ایران و ترکیه تلاش دارند تا این دستاورد فرهنگی افغانستان را به نام خود ثبت کنند
داوود عرفان، مسوول انستیتیوت مطالعات راهبردی افغانستان در هرات، گفت: «کشورهای همسایه و منطقه یی در صدد این استند که هنر خوشنویسی و مینیاتوری که جایگاه بارز و ویژه ای را در تاریخ هرات دارد به نام کشورهای منطقه یی به جز افغانستان ثبت بکنند.»
شماری از این فرهنگیان و هنرمندان افغانستان را خاستگاه مینیاتوری و خوشنویسی در منطقه می دانند و تاکید می ورزند که افتخار این دو هنر باید به نام افغانستان درمیراث های جهانی ثبت شود.
محمد توفق رحمانی، رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات، گفت: «مکاتب هندی، مکاتب ایرانی و مکاتب ترکی از این هنر مستفید می شوند و این هنر تأثیر گذار است و تا امروز این مکاتب خود را مدیون مکتب هنری هرات و هنر بهزاد می دانند.»
عبدالجلیل توانا، خوشنویس، گفت: «خط نستعلیق و خط شکست مخصوص مکتب هرات است برای این که همین جا مکتب زاده شده و هممین جا به حد کمال رسیده است.»
مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نه در اینجا حضور دارند و نه هم حاضر به پاسخگویی شدند. در همین حال شماری از استادان دانشگاه و هنرمندان حکومت افغانستان را در این زمینه بی پروا می دانند.
آزیتا ابراهیمی، استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات، گفت: «وظیفه افغانستان، وظیفه اطلاعات و فرهنگ است که در زمان ثبت چنین میراث های مشترک چند ملیتی اقدام کند.»
مکتب مینیاتور استاد کمال الدین بهزاد یک از هنرمندان دوره تیموریان در هرات شهره جهانی دارد و در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه از مکتب او پیروی می شود. همچنان خاستگاه خط های نستعلیق، کوفی، ثلث، شکشته و چند نوع خط دیگر نیز هرات خوانده می شود اما ایران، ترکیه و چند کشور عربی تلاش دارند تا این خط ها را به نام خود ثبت کنند.