صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۲ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سقوط سنگین نتفلیکس؛ بدترین هفته آمازون

سقوط سنگین نتفلیکس؛ بدترین هفته آمازون

در پایان معاملات دیشب والاستریت، در انتهای یک هفته پر نوسان اکثر شاخصهای سهام روز آرامی را پشت سر گذاشتند اما سقوط سنگین نتفلیکس و افت آمازون بخش تکنولوژی را تحت فشار قرار داد.
به نقل از سیانبیسی، در پایان معاملات دیشب والاستریت، در انتهای یک هفته پر نوسان اکثر شاخصهای سهام روز آرامی را پشت سر گذاشتند اما سقوط سنگین نتفلیکس و افت آمازون بخش تکنولوژی را تحت فشار قرار داد.
میانگین صنعتی داوجونز ۶۲.۶۷ واحد یا ۰.۲ درصد افت کرد و به ۲۶,۶۷۱.۹۵ واحد بازگشت. اساندپی ۵۰۰ با ۰.۳ درصد رشد در ۳,۲۲۴.۷۳ واحد بسته شد و کامپوزیت نزدک ۰.۳ درصد رشد کد تا در ۱۰,۵۰۳.۱۹ واحد به کار این هفته خود پایان دهد.
پس از اینکه درآمدهای نتفلیکس در سه ماهه دوم به حد مورد انتظار سرمایهگذاران نرسید، سهام این شرکت در معاملات دیشب با سقوط سنگین ۶.۵ درصدی روبرو شد.
سایر غولهای تکنولوژی هم در معاملات دیشب افت کردند. مایکروسافت و اپل به ترتیب ۰.۵ درصد و ۰.۲ درصد پایین آمدند و آمازون ۱.۲ درصد سقوط کرد. این پنجمین افت روزانه متوالی آمازون بود و به این ترتیب بدترین هفته برای این شرکت از ماه فوریه تا کنون به ثبت رسید. با این همه سهام آمازون همچنان از ابتدای سال ۶۰ درصد رشد داشته است.
این هفته داوجونز و اساندپی به ترتیب ۱.۳ درصد و ۲.۳ درصد رشد کردند تا سومین رشد متوالی هفتگی خود را ثبت کنند، اما کامپوزیت نزدک ۱.۱ درصد افت کرد تا اولین افت هفتگی خود در ۳ هفته اخیر را ثبت کند.