صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقد و بررسی فلم (روابط خطرناک)

  نقد و بررسی فلم (روابط خطرناک)

کارگردان: Stephen Frears (استفن فریرز)
نویسنده: Christopher Hampton (کریستوفر همپتون)
منتقد: نشریه chicago sun-times
فلم « روابط خطرناک » داستان دو شخصی است که شجاعت کافی برای ابراز عشق ندارند بنابراین تمام انرژی خودشان را صرف نابودی عشق دیگران میکنند. آنها به عنوان مکتب کلبی توصیف میکنند که چه چیزی واقعا فرومایگی است و چنان به احساسات عادی زندگی سخت شدهاند که تنها یک احساس میتواند آنها را نابودکند و البته آن احساس، عشق است.
این دو شخص در دهه هجدهم در فرانسه زندگی میکنند درست قبل از انقلاب وقتی که حکومت اشرافی رو به انحطاط بود و به پایان خود نزدیک میشد. (مارکی دو مرتل) در دنیایی ازخلوتگاهها و اتاقهای نقاشی زندگی میکند جایی که او همانند موشک هاوک بر سر بیگناهان و افراد ساده لوح به سرعت پایین میآید و دنیای آرمانی آنها را خراب میکند درحالی که خنده فاتحانه بر لب دارد.
شریک و بازیگر نقش مقابل او (ویکومت دو والمو) است که زمانی عاشق او بود و اکنون اسلحهای علیه زنان جوانی است که به اندازه کافی متبحر برای دوستداشتن هستند. در انبارهای شخصی آنها چیزی گرانبهاتر از قلب شکسته آنها نیست و امیدوارند که بهای آن پرداخت شود.
روزی مارکی (گلن کلوز) نزد ویکومت (جان مالکوویچ) با ماموریتی آمد. او عاشق خود را گم کرده است تا با یک زن جوان بیگناه به نام سسیل (اوما تورمن) ازدواج کند. او امیدوار است که هنری قبل از اینکه بتواند بکارت خود را در تخت زناشویی از بین ببرد، زن جوان را اغوا کند. ویکومت این شهامت را میپذیرد و خودش را به کشوری اعزام میکند جایی که او به تدریج افکار و ایده های خودش را روی سایر زنان جوان تنظیم میکند.
او زنی پرهیزکار به نام مادام دو تورول (میشل فایفر) است کسی که میخواهد به شوهر خود وفادار باشد. در حقیقت هیچ جذابیت مقاوت ناپذیری در ویکومت هوسران وجود ندارد که کمی خندهدار است و مانند یک انسان فاسد شهرت دارد. اما ویکومت پافشاری میکند و از سلاحی استفاده میکند که گاهی اوقات در مقابل انسانهای خالص و خوب کار میکند.
او خود را کاملا شرور معرفی میکند و بدین ترتیب جرقه شهوت ایجاد میکند تا خودش را در درون زن تحریک کند. او با زیرکی و شجاعت خودش در مورد اینکه چطور میتواند دختر بدی باشد بازی میکند.
تمام این دسیسهها و توطئه ها با توجه به برنامه کم و زیاد میشود مخصوصا زمانی که مارکی سایر مردان جوان را برای سسیل صادق جستجو میکند و سپس از آن بهانهای برای مرتب کردن و مدیریت سسیل استفاده میکند تا کشور خودش را جایی که تو نمیشناسی و ویکومت و مادام دو تورول در آنجا اقامت دارند را ببیند. اغوای سسیل به راحتی امکان پذیر است اما اغوای مادام تورول وقتی که در نهایت اغوا شد، مایه شگفتی برای همه بود به این دلیل که ویکومت و تورول واقعا عاشق شدند.
این برای مارکی به عنوان ابزارش خیلی زیاد است که ویکومت ممکن است عاشق هر کسی شود اما او با هر کسی وارد رابطه عاشقانه نمیشود. تمام احساسات ظاهری بازی شهوت به احساسات واقعی بازی خیانت تبدیل شد.
فلم « روابط خطرناک » بر صحنه کریستوفر همپتون و نیویورک پایه ریزی شده است و فلم « روابط خطرناک » (و رمان« رسوایی » رمان قرن هجدهم نوشته شودرلو دو لاکلو) برنامهریزی شده است، فلم دقیقی که دسیسهها و توطئههای ضعیف صحنههای آغازین فلم بر روی هوا و هوس خشونت آمیز افراد بعدی تنظیم شده است. این فلم فلمی است که نمای ظاهری آن آرام است و تنها بارقههایی از یک نگاه یا صدای آرامی که بلند میشود و و سختترین کشمکشها و خیانتها در لایه های زیرین فلم دیده میشود.
کلوز و مالکوویچ نقشهای اصلی این فلم را ایفا کردند، مکالمههای شیطانی دو نفره آنها به بازی مکالمههای خستهکننده و مسابقه تنیس روح تبدیل شد. سایر نقشهای کلیدی که فایفر و تورمن آن نقشها را ایفا کردند سختتر هستند به این دلیل که آنها شخصیتهای فلم را که کاملا نمیدانند چه اتفاقی در حال وقوع است را درگیر میکنند.
هم بازیگران هم فایفر برای نقششان بهترین انتخاب هستند. در سالی که او در فلمهای متنوعی از قبیل « همپیمان با ازدحام » و « طلوع خورشید تکیلا » بازی کردهاست، این فلم مدرک مهمتری برای مهارت او است. او وقتی بیگناه است خوب و وقتی گناهکار است عالی است.
اگر این فلم نقصی داشته باشد آن چیز درک و احساس مطمئن است. کارگردان این فلم « استیون فریرز » از اینکه این فلم را نمایشی تراژدی کمدی از عاداتی ساخته که گاهی اوقات از نتیجههای مختلف دور میدارد، بسیار خوشحال است.
من پیشنهاد نمیکنم که او باید مواد را به سمت یک فاحشه برمیگرداند یا با خندهای میرفت اما مواقعی وجود دارد که او به عقب برمیگردد و به خط پانچ میرود. فلم « روابط خطرناک » فلمی جذاب و اغواکننده است اما فلمی متقاعدکننده نیست.