صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه حل ایتالیا برای بازکردن سینماها با وجود کرونا

راه حل ایتالیا برای بازکردن سینماها با وجود کرونا

۳۰ درصد از ظرفیت سالن های سینما در ایتالیا با شیوه مراقبتی جدید با وجود بحران کرونا استفاده خواهد شد.
به نقل از ایندی وایر٬ با شیوع ویروس کرونا ۳۰ درصد از ظرفیت سالن های سینمای ایتالیا استفاده می شود با این وجود سینماروهای این کشور قصد ندارند در خانه بمانند.
با آسیبی که کرونا به صنعت سینمای جهان زده و لغو فستیول جهانی فلم sxsw دیروز در آمریکا٬  سینمای ایتالیا ایده جالبی برای نشاندن سینماروها بر صندلی سالن ها ارائه کرده است؛ به فاصله هر سه صندلی خالی یکنفر بنشیند.
بنابر رعایت نکات حیاتی بهداشتی در این طرح هر نفر بیش از سه فوت یا یک متر از نفر دیگر فاصله خواهد داشتو فاصله سه صندلی برای پیشگیری از سرایت ویروس فاصله ای کاملا ایمن محسوب می شود.
این روش برای تمام سالن های سینما در ایتالیا اعلام شده و تا سوم آوریل اجرایی خواهد بود.
قرار است این شیوه برای دیگر رویدادها و تجمع ها و گردهمایی ها نیز اجرایی شود.
تا دیروز جمعه ۴۵۰۰ مورد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ و فوت ۲۰۰ نفر در ایتالیا گزارش شده است.
بنیاد ملی اکران کنندگان فلم ایتالیا برآورد کرده اند که سینماهای این کشور با ۳۰ درصد ظرفیت به کار خود در این شرایط ادامه خواهند داد.