صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لغو ۲ جشنواره سینمایی سوییس

لغو ۲ جشنواره سینمایی سوییس

به دنبال گسترش ویروس کرونا فستیوالهای سوییس لغو شد و رویداد سینمایی یونان نیز به تعویق افتاد.
به نقل از روایتی، سه جشنواره بینالمللی سینمایی روز دوشنبه اعلام کردند دورههای بعدی خود را لغو کرده یا به تعویق انداختهاند.
این رویدادها شامل جشنواره بینالمللی فلم و سمینار حقوق بشر در سوییس (FIFDH ) و «تینک سینما» لوزان میشوند که دوره امسال خود را لغو کردهاند و جشنواره مستند تسالونیکی یونان نیز اعلام کرده با توجه به تشدید نگرانیها در اروپا برای گسترش ویروس کرونا، این رویداد را به تعویق انداخته است.
جشنواره بینالمللی فلم سوییس گفته این تصمیم را به دنبال دستور دولت این کشور برای جلوگیری از جمع شدن بیش از هزار نفر گرفته است. این جشنواره قرار بود از ۶ تا ۱۵ مارچ (۱۶ تا ۲۵ حوت) در جنوا برگزار شود. این جشنواره هر سال میزبان بیش از ۴۰ هزار نفر از ۳۰ کشور دنیا است. این جشنواره گفته است هر چند همه نمایشهای عمومیاش را لغو کرده اما تلاش خواهد کرد تا به رسالت خود برای ارتقای حقوق بشر به شکلی ویژه و با بهرهبرداری از بازار دیجیتال عمل کند. در عین حال سومین دوره جشنواره «تینک سینما» که قرار بود از ۴ تا ۸ مارچ (۱۴ تا ۱۸ حوت) در لوزان برگزار شود، لغو شد. سازماندهندگان آن گفتهاند این تصمیمی سخت بود که با اندوه فراوان برای مقابله با اپیدمی کرونا اتخاذ شد. جشنواره بینالمللی فلم تسالونیکی نیز که باید از ۵ تا ۱۵ مارچ (۱۵ تا ۲۵ حوت) برگزار میشد به تعویق افتاد. در بیانیهای مسئولان این رویداد تاکید کردهاند: امنیت کارمندان، مخاطبان، شهروندان و میهمانان خارجی جشنواره اولویت اول ماست. گفته شده این جشنواره تا پایان ماه می یا اوایل ژوئن برگزار خواهد شد و بسیاری از برنامههایش را نیز به صورت آنلاین برگزار میکند. بخش «مستند در روند پیشرفت» این جشنواره به صورت آنلاین برگزار میشود و اهدای جوایز آن بدون تاخیر صورت میگیرد.