صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومين جشنواره گردشگرى درباميان برگزارشد

دومين جشنواره گردشگرى درباميان برگزارشد

بامیان(پژواک،١٩دلو٩٨):دومین جشنوارۀ گردشگری زمستانی با راه اندازى برنامههای فرهنگى شعرادب، موسیقی محلی، رقابتهای بزکشی، اسکى و نمايشگاه در باميان، آغاز يافت.
سیده مژگان مصطفوی معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در مراسم افتتاح اين جشنواره گفت:«هدف از راه اندازى اين جشنواره، افزايش گردشگرى در باميان مى باشد؛ زيرا ما در باميان محلات خوب گردشگرى داريم.»
به گفتۀ وى، اين جشنواره که براى اين جشنواره براى يک ماه مى باشد که در آن در کنار برنامه هاى هنرى وفرهنگى، رقابتهاى بزکشى و اسکى نيز ميان ورزشکاران اين رشته هاى ورزشى از ولايت هاى باميان و پروان راه اندازى مى گردد.
موصوف خاطر نشان کرد که در يک ماه در يک نمايشگاه صنايع دستى زنان باميانى و ساير محصولات اين ولايت به نمايش گذاشته خواهد شد.
محمدطاهر زهیر والی بامیان در مراسم اين جشنواره، رشد گردشگرى را در بهبود وضعيت اقتصادى باشندگان باميان، مهم خوانده افزود:« بامیان به هیچ یک از بنادر تجارتی دسترسی مستقیم ندارد، تنها منبع درآمد بامیانی ها صنعت گردشگری است.» وى گفت که بايد مشکلاتى که سر راه گردشگرى در باميان وجود دارد، بايد برداشته شوند و براى رشد آن توجه جدى صورت گيرد.
موصوف مى گويد که ورزشکاران با رقابت های بزکشی و اسکی بازی، فرهنگیان با شعرو موسیقی محلی و خانمهاى تجارت پیشه بانمایش صنایع دستی در اين جشنواره سهم مى گيرند. 
زهرا نظری يک تن از زنان تجارت پیشه در باميان، در گفتگوى با آژانس خبرى پژواک در مورد راه اندازى اين جشنواره گفت:« خيلى خوشحالم که اين چنين جشنواره ها در ولايت ما برگزارمى شود و براى ما نقش داده مى شود.»
وى که در اين نمايشگاه صنايع دستى زنان باميان را به نمايش گذاشته است مى افزايد:« براى محصولات ما از طريق اين نمايشگاه ها بازاريابى خوب مى شود.»
محبوب الله محبوب يک تن از ورزشکاران رشتۀ ورزشى بزکشى، در اين جشنواره مى گويد:« من يکى از ورزشکارانى هستم که در اين جشنواره در رقابت بزکشى شرکت کرده ام، خوشحالم که ورزشکاران از پروان نيز شرکت کرده اند.»
موصوف راه اندازى اين جشنواره را در جهت تشويق جوانان به ورزش و رشد گردشگرى موثر خواند. صنم گردشگری که جهت اشتراک در اين جشنواره از کابل، به باميان آمده است، به پژواک گفت که خوشحال است در اين چنين جشنواره اشتراک مى کند. وى افزود:« برایم جالب این است که دختران جوان بدون کدام محدودیت سنتی و اجتماعی دوشادوش پسران جوان ورزش می کنند، این برایم خیلی خوشایند می باشد.» موصوف اظهاراميدوارى می کند که در کشور صلح تامين شود تا همه مردم افغانستان در فضاى امين زندگى کنند و هميشه در تمام ولايت هاى کشور اين چنين برنامه ها راه اندازى گردد.
نخستین جشنواره گردشگری زمستانی سال پار در بامیان برگزار شده بود.