صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سهم اندک سیاه‌پوستان از اسکار ۲۰۲۰

سهم اندک سیاه‌پوستان  از اسکار ۲۰۲۰

علاوه بر نادیده گرفتن کارگردانهای زن در میان نامزدهای اسکار ۲۰۲۰، تعداد نامزدهای سیاهپوست هم در این دوره کمتر از دورههای قبل است.
به نقل از روایتی، کوتاهی آکادمی اسکار در انتخاب نامزدهای زن در بخش کارگردانی، انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
اما با نگاهی دیگر به فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۲۰، مشخص میشود که نامزدهای سیاهپوست اسکار امسال هم نسبت به سه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
تنها ۵ فرد آفریقایی- آمریکایی برای اسکار ۲۰۲۰ نامزد شده اند که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۹ با ۱۵، ۲۰۱۸ با ۱۳ و سال ۲۰۱۷ با ۱۸ نامزدی کاهش چشمگیری داشته است.
از محصولات سینمایی سال ۲۰۱۹ برای اسکار امسال، تنها نامزد بخش بازیگری سینتیا اریوو بود که برای فیلم سینمایی «هریت» در بخش بهترین بازیگر زن و همچنین بهترین ترانه نامزد شده است.
دیگر نامزدهای سیاهپوست اسکال این دوره، شامل لاج لی کارگردان فیلم «بینوایان» که در بخش بهترین فیلم بین المللی حضور دارد و «عشق مو» در بخش بهترین انیمیشن کوتاه میشود.
سینتیا اریوو در جوایز انجمن بازیگران به ورایتی گفته بود: امسال رنگین پوستها کار بزرگی را انجام داده اند چرا که معتقدم ما فیلمهای بزرگی را ساختیم.
نبود نامزدهای سیاهپوست در اسکار ۲۰۲۰ در حالی اتفاق افتاده است که آکادمی علوم و هنرهای سینما و گروهی که پشت اسکار است، بدنه رای گیری خود را متنوعتر کرده بود.
این سازمان پس از عدم نامزدی بازیگران سیاهپوست در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ قوانین رای گیری خود را گستردهتر کرد و به گروه رای دهندگان ۲ هزار عضو دیگر اضافه کرد تا در سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش ۱۶ درصدی سیاهپوستان در بین نامزدها باشیم.
فیلمهای قابل توجهی مثل «فقط رحمت»، «نام من دلمایت است»، «امواج» و «کلمنسی» از سوی سیاهپوستان ساخته شده و گفتنی است سال گذشته از میان چهار جایزه بخش بازیگری دو جایزه به بازیگران سیاه پوست (ریجنا کینگ برای «اگر خیابان بیل می توانست حرف بزند» و ماهر شالاعلی برای «کتاب سبز») رسید.