صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حقوق دگرباشان: فلمی که گرجستان را لرزاند

حقوق دگرباشان: فلمی که گرجستان را لرزاند

«وقتی به مادرم گفتم همجنسگرا هستم، در جواب گفت ای کاش مرده بودی یا از اول وجود نداشتی. بهتر است که آدم اصلا پسر نداشته باشد تا کسی مثل تو را داشته باشد.»
لاشا که بیست و دو سه سال بیشتر ندارد دستش را دور کمر دوستپسرش بکا انداخته است و در یکی از پارکهای خلوت تفلیس کنار هم روی نیمکت نشستهاند.
این نام اصلی این دو نیست چون زوجهای همجنسگرا در گرجستان نگران امنیت خود هستند. با اینکه تبعیض بر اساس گرایش جنسیتی قانونا ممنوع است، اما در عمل همجنسگراهراسی در جامعه سنتی گرجستان بسیار شایع است و همجنسگراها اغلب قربانی خشونت میشوند. لاشا میگوید «اگر لباسهای متفاوت بپوشیم مردم شاهدباز صدایمان میکنند - برای اجتناب از چنین وضعیتی باید سعی کنیم مثل بقیه شویم. در جمهوریهای شوروی سابق استفاده از این واژه به منظور توهین به همجنسگراها کاربرد بسیاری دارد.
بکا میگوید «چارهای نداریم جز اینکه زندگی دوگانه داشته باشیم. باید چهرههایمان را مخفی کنیم تا در خیابان با پرخاش دیگران روبهرو نشویم.»
فلمی که «توهین به گرجستان» قلمداد شد
شب افتتاحیه نخستین فلم سینمایی گرجستان با موضوع عشق میان دو مرد شاهد حجم عظیمی از همین پرخاشگریها بود. گروهی بالغ بر ۵۰۰ مرد سعی کردند به زور وارد سالن سینما در مرکز تفلیس شوند و نمایش فلم «و سپس ما رقصیدیم» را مختل کنند. این فلم محصول مشترک سوئد و گرجستان است.
پلیس ضدشوروش برای جلوگیری از خشونت بیشتر وارد عمل شد
کسانی که برای تماشای فلم رفته بودند مورد اهانت و در بعضی موارد خشونت فیزیکی قرار گرفتند. لباسهای خیلی از معترضان به نمادهای سازمان «رژه گرجی» آراسته بود که یک سازمان راست افراطی محسوب میشود. آن شب ۲۷ نفر بازداشت شدند.
این فلم درباره رابطه عاشقانه میان دو مرد رقصنده گرجی است و به گفته لوان واسادزه، یکی از مخالفان سرشناس رویدادهای دگرباشان که در این تظاهرات حضور داشت، توهین به ملت است: «ننگ بر گرجستان و دولت که اجازه داد شان ما و سنتهای گرجستان دستخوش چنین شرمساری بیسابقهای شود.»
اما گئورگی تاباگاری، یکی از شناختهشدهترین چهرهها در بین دگرباشان گرجستان، معتقد است که اکران این فلم باعث ایجاد تغییرات مثبت در افکار عمومی شده است: «جایگاه ما در لیست مقبولیت اجتماعی حتی از خلافکاران و معتادان هم پایینتر است. این فلم تاثیر هنگفتی بر جامعه گرجستان داشته است.»
کلیسای ارتدوکس گرجستان که معتبرترین نهاد این کشور محسوب میشود و یکی از مخالفان اصلی حقوق دگرباشان به شمار میآید، از خشونت معترضان اعلام برائت کرده است.
با این حال، رهبران کلیسا میگویند که هدف این فلم ایجاد تغییر در «شناخت» جامعه گرجستان و نهایتا قانونی کردن «گناه» همجنسگرایی است.