صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سلیم شاهین به اتهام باج‌گیری سایبری به دو سال زندان محکوم شده است

سلیم شاهین به اتهام باج‌گیری سایبری به دو سال زندان محکوم شده است

سلیم شاهین فیلم ساز و هنرپیشه سینمای افغانستان به اتهام باجگیری سایبری از یک دختر، به دو سال زندان محکوم شده است.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید که آقای شاهین دختری را تهدید کرده بود که اگر به او پول ندهد، فیلم اش را در رسانه های اجتماعی نشر خواهد کرد.
سلیم شاهین سه ماه میشود در زندان است. محکمه ابتدائیه به او حکم سه سال زندان داده بود، اما محکمه استیناف آن را به دو سال کاهش داد.
سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت شاهین چند ماه پیش با مبایل خود فیلمی را از یک دختر گرفته و میخواست از آن در برنامه های خود استفاده کند، اما بعداً دختر از سلیم شاهین شکایت کرد که شاهین برای نشر این فیلم از او باج گیری میکند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت: «بعداً این خانم شکایت میکند که شاهین از این فیلم سوء استفاده میکند و باجگیری میکند، گویا اینکه در صورت عدم پرداخت پول از جانب دختر، این فیلم در صفحات اجتماعی نشر میشود و به دوست هایش فرستاده خواهد شد، از اینکه این مسئله مطابق کد جزای افغانستان به عنوان باجگیری سایبری مطرح شده و جرم است، این دختر به لوی سارنوالی عارض شد و این شخص [سلیم شاهین] باالفعل گرفتار شد.» لوی سارنوالی افغانستان در بارۀ «نوعیت فیلم» که گویا سلیم شاهین با استفاده از آن باجگیری میکرده است جزئیات نمیدهد اما آقای شاهین در تماس تلفونی به رادیو آزادی گفت، این فیلم مربوط به جشن زاد روز دوست یکی از هنر پیشه های زن میشود.
به گفته او این دختر از او خواسته بود که از جشن سالگره اش یک بستۀ تصویری بسازد.
سلیم شاهین که به گفتۀ خودش از طریق شرکتش از ساخت چنین بسته های تصویری پول میگیرد گفت، از آن دختر در بدل ساخت این فیلم دو صد هزار افغانی مطالبه کرده بود.
شاهین گفت، گپ به جایی کشید که آن دختر از پرداخت پول خودداری کرد و بر او اتهام بست: «بالاخره در یکی از روزها به همکاری سارنوالان پول را آوردند در دفتر به همکارانم دادند و سارنوالی مرا بازداشت کرد و دوباره آزاد کرد. تقریباً ده ماه آزاد بودم، به اتهام خشونت در برابر زن مرا برده بودند و سارنوالی خشونت علیه زنان مرا قبول نکرد که مربوط ما نیست و قضیه حقوقی است، مسئله حقوقی را بالاخره مسئله جنایی ساختند.»
آقای شاهین حدود یک سال پیش پس از بازداشت، دوباره آزاد شد و اما سه ماه پیش به دنبال حکم محکمه ابتدائیه زمانی که میخواست برای اشتراک در یک برنامه سینمایی به هندوستان برود، از میدان هوایی کابل بازداشت شد.
شاهین مدعی است که اتهام «باجگیری سایبری» به او یک دسیسه از سوی برخی حریفانش میباشد.
این فیلمساز افغان به رادیو آزادی گفت، پس از رفتن به زندان چندین فیلم سینمایی او نا تمام باقی مانده و ممکن پس از رهایی، دیگر در سینما کار نکند.