صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سال درخشان کارگردانان زن در سینما

سال درخشان کارگردانان زن در سینما

در سال 2019، کارگردانان زن بيشترين فلم‌‌هاي محبوب و پرفروش را در مقايسه با سالهاي گذشته داشتند.
بر اساس مطالعهاي در دانشگاه کاليفرنياي جنوبي، در سال 2019 فلم سازان زن 12 فلم از 100 فلم پر در آمد سال 2019 را کارگرداني کردند که لولو ونگ، لورين اسکافاريا، ملينا ماتسوکاس، و گرتا گرويگ، در صدر اين فهرست بودند.
در سال 2019 درصد فلم سازان زن ( 10.6 درصد)، بيشتر از آنچه بود که پژوهشگران در آمار قبلي داشتند. و اين نشان مي دهد که صنعت فلم ، که در آن نابرابري در پشت دوربينها سرسختانه پابرجاست، در برخي از موارد بالاخره در حال تغيير است.
اين افزايش براي کارگردانان زن در چند دهه گذشته خيلي پرمعني است. با وجود اعتراض هاي پر سر و صدا، بازار توليدات برتر توسط فلمسازان زن در هاليوود مدتها در حال رکود بود. بالاترين درصد پيشين کارگردانان زن 8 درصد، در سال 2008 بود. اين نرخ در سال 2018 تنها 4.5 درصد بود.
استيسي ال. اسميث، يکي از نويسندگان اين پژوهش گفت: “اين اولين بار در 13 سال گذشته است که شاهد تغيير در شيوه استخدام کارگردانان زن هستيم. و يکي از دلايل قابل توجه اين جهش در سال 2019 اين بود که استوديوهاي يونيورسال، 5 فلم از کارگردانان زن در صدر جدول 100 فلم برتر سال داشت.”
در بين پر فروش ترين فلم‌‌هايي که توسط کارگردان زن در سال 2019 اکران شد، فلم “وداع” از لولو ونگ (که يکي از محبوبترين فلم‌‌هاي مستقل سال ناميده شد)، “شيادان” از لورين اسکافاريا (با فروش محلي 105 ميليون دالر )، “کوئين و اسليم” از ملينا متسوکاس (با فروش 40.7 ميليون دالر )، و “زنان کوچک” از گرتا گرويگ (با فروش 29 ميليون دالر در عرض تنها 5 روز اول اکران) هستند.