صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رابرت دنیرو بزرگ‌ترین بازیگر نسل خود است

رابرت دنیرو بزرگ‌ترین بازیگر نسل خود است

در مراسمي که يک چهره شناختهشده برنده را معرفي ميکرد و به صحبت درباره او ميپرداخت؛ مارتين اسکورسيزي جايزه اثر خلاقانه در بازيگري را به رابرت دنيرو ستاره فلم جديدش «ايرلندي» اهدا کرد و اين همکار قديمي خود که در 9 فلم با هم کار کردهاند را «بزرگترين بازيگر نسل خود» خواند. او گفت «اثر خلاقانه او در بازيگري هميشه تا زماني که بازيگراني وجود داشته باشند که هنر خود را بيان کنند، حس خواهد شد.» دنيرو هم در بخشي از سخنراني خود به پروسه گريم سنگين مورد نياز براي ايفاي نقش فرانک شيرن در فلم «ايرلندي» اشاره کرد و به شوخي گفت: «پروسه کاهش سن اين فلم به اين معني است که حالا من ميتوانم هر نقشي را بازي کنم. اگر فلم «جادوگر آز» را بازسازي کنند در نقش دوروتي عالي ميشوم، فقط بايد روي صدايش کار کنم.»
او گفت بسيار خوشحال است که «ايرلندي» را با بهترين دوستانش از جمله همبازيهايي مانند جو پشي ساخت. او گفت : «وقتي دربارهاش فکر ميکنم باورم نميشود که اينها چقدر پير هستند. نميتوان دوستيها را کاهش سن داد. براي اين فلم 108 روز فلمبرداري داشتيم و اي کاش ميتوانستيم 108 روز ديگر هم فلمبرداري کنيم.»
در ادامه خواکين فينيکس ستاره فلم «جوکر» جايزه اثر خلاقانه در کارگرداني را به تاد فيليپس اهدا کرد. او هم به دوستيهاي سر صحنه و خارج از صحنه اشاره کرد که به خاطر پروسه صميمي و نزديک فلم ساختن با هم شکل ميگيرند. او گفت: «کار کردن با خودم بسيار سخت و ناراضيکننده است. فقط ميتوانم تصور کنم که براي تاد چطور بوده، هر روز او را تست ميکردم.»
فيليپس هم بعد از دريافت جايزه خود مجموعه عظيمي از ايميلهايي را به ياد آورد که پس اکران «جوکر» دريافت کرد که خيلي از آنها به اهميت مسائل بحثبرانگيز و حياتي از جمله افسردگي، بيماري رواني و شيزوفرني اشاره داشتندد که اين فلم آنها را مطرح ميکند. او گفت: «وقتي همه چيز تمام شد، مهمترين چيزي که براي من باقي ماند اثر اين فلم روي افراد سراسر دنيا بود.» سينتيا اريوو ستاره فلم «هريت» جايزه اثر خلاقانه در تهيهکنندگي را به لينا ويت اهدا کرد و اين سازنده فلم «کويين و اسليم» را چهرهاي قوي خواند. ويت هم در سخناني گفت «اميد من اين است که اثرم از طريق ديگر فلمسازان ديده بشود» و به فلم‌‌هايي اشاره کرد که ممکن است بلاکباستر نباشند اما ميراثي را از طريق قابليت جمعي خود براي برانگيختن افکار و احساسات در مردم به جا ميگذارند. اين مراسم در حاشيه جشنواره پالم اسپرينگز برگزار شد که امسال سيويکمين دوره خود را ميگذراند.