صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

‘جومانجی’ و ‘زنان کوچک’ در گیشه می‌تازند

‘جومانجی’ و ‘زنان کوچک’ در گیشه می‌تازند

فلم ترسناک “کينه” محصول کمپاني سوني، نخستين فلم اکران جهاني در سال 2020، در پيشنمايش خود در هفته گذشته 1 ميليون و 800 هزار دالر فروش داشت.
اين فلم عناصر لازم براي جذب بيننده در ايام تعطيلات مدارس و دانشگاهها را تا بازگشايي مدارس و دانشگاهها در روز دوشنبه دارد.
“خيزش اسکاي واکر” ساخته جي.جي. آبرامز نيز در ادامه فروش خود در جهان، بعد از روز پنجشنبه 840 ميليون دالر فروش داشته است.
دو فلم “جومانجي: مرحله بعد” و “زنان کوچک” همچنان در بالاي جدول فروش ماندهاند. جومانجي 6 ميليون و 800 هزار دالر و زنان کوچک 3 ميليون و 600 هزار دالر در پنجشنبه فروش داشتهاند. اين دو فلم هر کدام در بخش داخلي خود به ترتيب بيش از 209 ميليون دالر و 46 ميليون دالر به جيب زدهاند.
سه فلم ديگر يعني انيميشن جاسوسان در لباس مبدل، چاقوکشي و الماسهاي نتراشيده فلم‌‌هاي ديگر محبوب تعطيلاتند.