صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقایسه رییس جمهور با شخصیت ددمنش فلم «انتقام‌جویان»

 مقایسه رییس جمهور با شخصیت ددمنش فلم «انتقام‌جویان»

کمپین هواداران ترامپ ویدیویی را منتشر کردند که در آن ترامپ در نقش شخصیت شر و منفی فلم «انتقامجویان» گذاشته شده است.
به نقل از یواسای تودی، کمپین ترامپ او را در ویدیویی جدید که در توییتر منتشر شده در قالب ابرشخصیت منفی دنیای «انتقامجویان» یعنی تانوس به نمایش گذاشته است.
در این ویدیو که منتشر شد ترامپ در نقش تانوس شخصیت منفی «انتقام جویان» که شخصیتی منفی و بازنده است، گذاشته شده است.
در این توییت آمده: «دموکراتهای خانه نمایندگان میتوانند هر چقدر دلشان میخواهد استیضاح جعلی خود را پیش ببرند. انتخاب دوباره رییسجمهور ترامپ ناگزیر است».
در این ویدیو صورت ترامپ روی تانوس قرار داده شده و صدای این شخصیت منفی در حالی شنیده میشود که میگوید «من ناگزیر هستم». او در ادامه بشکن میزند و باعث میشود کل تیم دموکراتهای خانه نمایندگان از جمله سخنگوی آن نانسی پلوسی و رییس کمیته اطلاعات آدام شیف تبدیل به خاک شوند.
در فلمهای «انتقامجویان»، شخصیت تانوس به دلیل مجموعهای از سنگهای ابدیت که جمعآوری کرده میتواند با بشکن زدن نیمی از جمعیت جهان را تبدیل به خاک کند.
با این حال صحنهای که در توییتر ترامپ منتشر شده پایان فلم «پایان بازی» را به اشتباه به نمایش میگذارد. پایان درست فلم این است که با وجود اینکه تانوس بشکن میزند و فکر میکند انتقامجویان را شکست داده، متوجه میشود که سنگهای ابدیت را در اختیار ندارد و در ادامه انتقامجویان از سنگها برای نابود کردن او استفاده میکنند.
این توییت تنها چند ساعت پس از این منتشر شد که خانه نمایندگان اعلام کرد ۲ لایحه استیضاح علیه ترامپ اجرایی شده است. این ۲ اتهام که شامل سوءاستفاده از قدرت و جلوگیری از انجام کار کنگره میشوند، با جزییات نشان میدهند چطور رییسجمهوری قانون اساسی ایالات متحده را زیر پا گذاشته است.