صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساخت سریال از خاطرات رییس اف‌بی‌آی/ برندن گلیسون در نقش ترامپ

 ساخت سریال از خاطرات رییس اف‌بی‌آی/ برندن گلیسون در نقش ترامپ

ساخت مینی سریالی بر مبنای خاطرات رییس سابق افبیآی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، سیبیاس استودیوز در حال ساختن مینی سریالی بر پایه کتاب خاطرات رییس قبلی سازمان افبیآی جیمز کومی با عنوان «یک وفاداری اعظمتر» است و حالا بازیگران اصلی انتخاب شدهاند.
در این سریال برندن گلیسون نقش دونالد ترامپ را ایفا میکند. در کتاب خاطرات سال ۲۰۱۸ کومی صحبتهای بسیاری از ترامپ شده است. جف دنیلز بازیگر با سابقه تلویزیون هم نقش کومی را ایفا میکند.
فلمنامه این پروژه توسط ریچارد جول و بیلی ری نویسنده فلم «کاپیتان فیلیپس» نوشته شده است.
فلمبرداری این مینی سریال چهار قسمتی از نوامبر آغاز میشود و این سریال از سیبیاس آلاکسس یا شوتایم پخش خواهد شد.
این کتاب که در آوریل ۲۰۱۸ توسط نشر فلتآیرون بوکس منتشر شد، به این دلیل با این عنوان منتشر شده که دونالد ترامپ میخواست کومی به او تعهد وفاداری بدهد. کومی توسط باراک اوباما رییسجمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۳ به عنوان رییس افبیآی انتخاب شد و کمتر از یک سال پس از رییسجمهور شدن ترامپ توسط او از این پست اخراج شد.
ری گفت: سخت میتوان یک چالش بازیگری بزرگتر از ایفا کردن نقش دونالد ترامپ را تصور کرد. آدم باید حضوری خاص و پویایی منفرد داشته باشد. آدم باید شجاعت و اراده ایفای روانشناسی ترامپ را از داخل داشته باشد و آدم باید فوقالعاده با استعداد و جذاب باشد. بازیگران زیادی نیستند که تمام این چیزها را با هم داشته باشند اما برندن گلیسون دارد، بنابراین من برای این پروژه هیجانزده هستم.
کتاب خاطرات تمام تجربیات دست اول کومی از موقعیتهایی بسیار مهم طی مسیر حرفهای کاری او در ۲ دهه گذشته در درون دولت آمریکا را تعریف میکند و به اکتشاف در این مسأله میپردازد که رهبری خوب و اخلاقمحور باید چطور باشد و چطور میتواند تصمیمها را تغییر بدهد.
سفر او نگاهی بیسابقه به درون دالانهای قدرت میاندازد. از پیگرد قانونی مافیا و مارتا استوارت تا کمک به تغییر سیاستهای دولت بوش درباره شکنجه و نظارت الکترونیک تا بازبینی تحقیقات ایمیلهای هیلاری کلینتون و روابط بین کمپین ترامپ و روسیه، کومی در تعدادی از مهمترین پروندهها و سیاستهای تاریخ اخیر آمریکا نقش مستقیم داشته است.