صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جریمه‌های جالب برای رئالی‌ها

جریمه‌های جالب برای رئالی‌ها

باشگاه رئالمادرید بازیکنان را به دلایل مختلف و جالبی جریمه خواهد کرد.
جزئیات جریمههای که باشگاه رئالمادرید برای بازیکنانش در همین هفتههای ابتدایی فصل در نظر گرفته فاش شده است.
اگرچه مبلغ این جریمهها کم است، اما برای اینکه کهکشانیها منظمتر شوند در نظر گرفته شده. شاگردان زیدان باید ۴۵ دقیقه پیش از شروع تمرین در محل حضور داشته باشند و برای ۵ دقیقه تأخیر ۲۵۰ یورو جریمه در نظر گرفته شده، این تأخیر به ۱۵ دقیقه برسد ۵۰۰ یورو جریمه باید بپردازند و اگر بیشتر باشد تا ۱۰۰۰ یورو هم میزد. غیبت غیرموجه در تمرین هم ۳ هزار یورو جریمه دارد.
کار کردن با موبایل هنگام کار با فیزیوتراپ ۲۵۰ یورو جریمه دارد، در حالی که در رختکن یا اتوبوس این جریمه به ۵۰۰ و ۱۰۰۰ یورو خواهد رسید.
برای شرکت در رویدادها یا مصاحبههایی که به باشگاه مربوط نیست هم بازیکنها باید مجوز بگیرند، اگر این مجوز اخذ نشده باشد ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ یورو جریمه دارد.
لباس بازیکنها در نشستهای خبری اگر رسمی یا لباس باشگاه نباشد جریمه دیگری در نظر گرفته خواهد شد. بازیکنهایی هم که در لیست نیستند باید برای بازیها به ورزشگاه بیایند و حداقل تا دقیقه ۸۰ حضور داشته باشند.