صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقد و بررسی فیلم: Abominable (نفرت انگیز)

 نقد و بررسی فیلم: Abominable (نفرت انگیز) کارگردان:Jill Culton,(جیل کالتون)، Todd Wilderman(تاد ویلدرمن) / نویسنده: Jill Culton (جیل کالتون)/ منعقد: نشریه (Rolling Stone)

اولین همکاری اصلی میان « دریم ورکس (DreamWorks )» و استودیوی چینی « پرل استودیو (Pearl Studio )»، « نفرتانگیز  (Abominable )» – یک کتاب راهنمای انیمیشنشده گرم و نرم که میتوانستند نام آن را « چگونه یتی خود را آموزش دهید  (How to Train Your Yeti )» بگذارند – تا جایی که میتواند یک سرگرمی خانوادگی خوب است. البته میتوانست از این حد هم فراتر برود. حال و هوای چینی و شخصیتها مغتنم هستند و به زیبایی رندر شدهاند، مثل پروتاگونیست انسان فلم ، « یی »که به شکل تکه تکهای « کلوئی بنت (Chloe Bennett )» صداگذاری او را انجام داده)، یک دختر نوجوان که مرگ پدرش به او ضربهای محکم و جدی وارد کرده است. به این معنی نه که مادر سختگیرمیشل وانگ  (Michelle Wong )» و مادربزرگ خوشذوقش در آشپزی « سای چین  (Tsai Chin )» عشقی را از خود نشان نمیدهند. چرا نشان میدهند. ولی آنها نمیتوانند جای پدری را پر کنند که به این خانم جوان یاد داده بود چگونه ویلن بنوازد و سرش را پر از رویاهای خودش چون سفر به جاهایی مثل هیمالیا کرده بود.
«یی » به چیز دیگری نیاز دارد تا تمرکز را به زندگیاش بازگرداند. و او این را در یک « یتی » « جوزف ایتزو  Joseph Izzo » روی سقف آپارتمانشان پیدا میکند. آن موجود بدبخت در حال فرار است. هیچ چیز نفرتانگیزی در مورد این موجود اسطورهای به شکلی که این جا به تصویر کشیده شده است وجود ندارد – حتی لقب « مرد برفی دوست داشتنی » بیشتر به او میآید. « یی » او را اورست صدا میزند، همان خانه اصلی این هیولا که مدام در مورد بازگشت به آن حرف میزند. چیزی که جلوی راه او ایستاده « برنیش » « ادی ایزرد  Eddie Izzard »، همیشه یک لذت است، کارآفرینی که اورست را برای انجام آزمایشاتی گیر میاندازد، و البته دست راست و معاون او یعنی « دکتر زارا  «(سارا پاولسن) (Sarah Paulson ) »که فقط ادای آدمهای خوب را درمیآورد.با این حال قهرمان ما سریع گول نمیخورد، و بهترین دوستانش نیز به همین ترتیب، « پنگ » کوچولو « البرت سای  Albert » Tsai و « جین » کلهشق «تنزینگ نورگی ترینر  (Tenzing Norgay Trainor )»، نوهی « تنزینگ نورگی » که از اولین مردانی بود که توانست قله اورست را فتح کند). این سه نفر سفر خود را از خیابانهای شانگهای به سوی صحرای گوبی و کوهستانهایی که اورست آرزو میکند آن جا بتواند با خانوادهاش دیدار کند شروع میکنند. باید اشاره شود که نویسنده – کارگردان اثر « جیل کالتون » « فصل شکار Open Season » اولین زنی است که به تنهایی یک اثر انیمیشنی که شخصیت اصلی آن هم مونث است را کارگردانی کرده است. « نفرتانگیز » تمام مواد لازم برای رسیدن به قله موفقیت را دارد، ولی فلمنامه محتاطانه آن باعث شده تا فلم نهایتا جایی بسیار دورتر از قله به کار خود خاتمه دهد.
به صورت کامل بد نوشته نشده: یک لحظه فوقالعاده دوست داشتنی وجود دارد که در آن « یی » در مقابل بودای بزرگ لشان در سیچوان ویلن مینوازد. و شما به سکانسهای آن مارهای غولآسا خواهید خندید و یک حس جادویی خواهید داشت وقتی که اورست از لرزش صدای خود برای ایجاد شگفتیهای بصری استفاده میکند. متاسفانه، « نفرتانگیز » موفق نمیشود تا راه خود را در یک مسیر شلوغ هموار کند. فلم تلاشش را میکند، ولی چیزی را نمیتواند به دست بیاورد.