صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین جشنواره فیلم «فرشته تابناک» برگزار می شود

نخستین جشنواره فیلم «فرشته تابناک» برگزار می شود

نخستین جشنواره فیلم روسی «فرشته تابناک» در قالب روزهای فرهنگ روسیه در بلاروس برگزار میشود. این جشنواره، پروژه خیریهای از سوی بنیاد بینالمللی علوم انسانی ابتکارات «سوتلانا مدودووا» همسر رئیس مجلس روسیه است و فیلمهای مستند و نمایشی را شامل میشود.
«آلا مانیلووا» معاون وزیر فرهنگ روسیه در این باره گفت: روزهای فرهنگ معنوی روسیه در بلاروس این امکان را میدهد تا ایدههای جدیدی در همکاری فرهنگی خلق شود.
وی گفت: ۱۵ فبروری دیدار رؤسای جمهور دو کشور انجام شد که برای اولین بار کاملا به موضوع علوم انسانی و همکاری، در وهله اول، فرهنگی اختصاص یافته بود که نتیجه آن، برنامه مشترک سالهای ۲۰۲۱-۲۰۱۹ بود.
بر اساس گزارش رایزنی فرهنگی ایران دربلاروس،  گفتوگو درباره همکاری نویسندگان و مؤلفان روسی و بلاروسی، دستور کار روزهای فرهنگ معنوی خواهد بود.