صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارگردان «آکوامن» با یک فلم‌ ترسناک می‌آید

کارگردان «آکوامن» با یک فلم‌ ترسناک می‌آید

جیمز وان میخواهد پیش از آن که بار دیگر وارد دنیای «آکوامن» شود، به ریشههای خودش در ساخت فلم ترسناک بازگردد.
به نقل از ورایتی، جیمز وان پیش از رفتن به سراغ «آکوامن ۲» و بازگشت به دنیای آتلانیتس برای دیسی کامیکس، روی صندلی کارگردانی یک فلم ترسناک دیگر مینشیند.
وان قرار است یک فلم بیعنوان کاملا پنهاننگاه داشته شده را برای استودیو «نیولاین سینما» کارگردانی کند. اطلاعاتی از پلات این فلم تاکنون منتشر نشده و فلم کاملا مخفی در حال جلو رفتن است.
وان پیش از این برای ساخت چندگانه «احضار روح» و «نفرین زن گریان» با نیولاین همکاری کرده و تهیهکنندگی فلم در دست اکران «مورتال کامبت» را هم برعهده داشته است.
تنها اطلاعات موجود این است که داستان فلم بعدی وی با همکاری با اینگرید بیسو خلق میشود و خود وی این فلم را تهیه خواهد کرد. این که فلمنامه فلم توسط چه کسی نوشته خواهد شد هنوز روشن نشده است.
سرمایه این فلم به صورت مستقل و از طریق «استارلایت میدیا» و «مایداس اینوویشن» تأمین شده و آنها توزیع کننده فلم در چین هم خواهند بود.
فلمبرداری این پروژه از پاییز در لسآنجلس انجام میشود و سپس وان مراحل پیشتولید ساخت دنباله «آکوامن» را در سال ۲۰۲۰ شروع میکند.
«آکوامن» به کارگردانی وان سال پیش موفق شد تا فروشی بیش از یک میلیارد دالر را ثبت کند. وان سازنده چندگانه «اره» است.