صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادامه رکوردشکنی‌های دیزنی در سال ۲۰۱۹

ادامه رکوردشکنی‌های دیزنی در سال ۲۰۱۹

در حالی که «شیر شاه» بهزودی به مرز فروش یک میلیارد دالر میرسد، کمپانی دیزنی با فروش ۷.۶۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹، رکوردی جدید به جای گذاشته است.
به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی دیزنی در حالی که هنوز ۵ ماه به پایان سال باقی مانده است، اعلام کرده در باکس آفیس به فروش ۷.۶۷ میلیارد دالری دست یافته است.
با دستیابی به این فروش رکورد قبلی دیزنی شکسته میشود که در کل سال ۲۰۱۶ موفق شده بود تا ۷.۶۱ میلیارد دالر بفروشد.
از فروش ۷.۶۷ میلیارد دالری امسال ۵.۰۹ میلیارد دالر در خارج از مرزهای آمریکا کسب شده است. این نخستین باری است که استودیویی هالیوودی موفق میشود تا بیش از ۵ میلیارد دالر در خارج از مرزهای آمریکا در یک سال فروش کند.
تا اینجای اکران امسال سه عنوان از فلم‌‌های دیزنی فروششان را از مرز یک میلیارد دالر در سراسر جهان عبور دادهاند؛ «انتقام جویان: پایان بازی» از کمپانی مارول با فروش ۲.۷۹ میلیارد دالری بیشترین نقش را در این میان داشت. «کاپیتان مارول» هم فروشش را به ۱.۲۳ میلیارد دالر رساند.
فروش «علاء الدین» دیزنی نیز هفته پیش از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد و این هفته «شیرشاه» با رسیدن به فروش ۹۶۲.۷ میلیون دالری تا روز یکشنبه نشان داد که همین هفته یک میلیارد دالر را پشت سر میگذارد.
نباید «داستان اسباببازی ۴» محصول دیزنی / پیکسار را هم فراموش کرد که در هفتههای آینده میتواند به مرز یک میلیارد برسد. اگر چنین شود دیزنی از نظر تعداد فلم‌‌های بالای میلیاردش در یک سال هم رکورد میزند و رکورد سال ۲۰۱۶ را که ۴ عنوان فلم با فروش بالای یک میلیارد دالر داشت را پشت سرمیگذارد.
در ادامه تقویم سال ۲۰۱۹ دیزنی هنوز چند فلم در دست اکران دارد که شامل «یخزده ۲» برای جشن شکرگزاری و «جنگ ستارگان: ظهور اسکای واکر» است. «جنگ ستارگان» امسال نهمین و آخرین فلم از این افسانه است و تحلیلگران برای آن هم فروش بالای یک میلیارد دالر را پیشبینی کردهاند.
قسمت هفتم این فلم یعنی «نیرو بیدار میشود» در سال ۲۰۱۵ فروشی ۲.۰۷ میلیارد دالری را ثبت کرده بود.