صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحقیق ویژه جشنواره تسالونیکی درباره سینمای کودک

تحقیق ویژه جشنواره تسالونیکی درباره سینمای کودک

جشنواره بینالمللی فلم تسالونیکی اعلام کرد با انجام یک تحقیق درباره فلمهای کودکان به نتایج غیرمنتظرهای دست یافته است.
به نقل از سایت جشنواره، یک تحقیق که با عنوان «فلمهایی برای کودکان در اروپای جنوب شرقی» با هدف بررسی فلمهایی که برای کودکان تولید میشود، انجام شد به نتایج جدیدی دست یافت.
این تحقیق با تمرکز بر نکات کلیدی مانند شمار فلمهای تولید شده، چند فلم در سینماهای محلی به نمایش درآمدند و کارگردانها چقدر بر سینمای کودک تسلط داشتند و با بررسی اطلاعات ۱۲ کشور انجام شد. مستندات این امر توسط آلینا چاندرینو تهیه کننده و مشاور سینما از کشورهای آلبانی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، یونان، کوزوو، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، رومانی، صربستان، اسلوونی و قبرس جمعآوری شده است.
برمبنای نتیجه به دست آمده در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ شمار فلم کودک تولید شده در این منطقه ۱۰۸۸ عنوان بوده است. با این حال از این میان تنها ۱۷ فلم به صورت واقعی برای مخاطبان کودک ۶ تا ۱۲ سال ساخته شده بود. تنها یونان و اسلوونی در این میان برنامههایی مدون برای چنین تولیداتی دارند و مرکز فلم یونان ۲۰ درصد از بودجه سالانه خود را برای تولید این فلمها اختصاص داده است. این تحقیق نشان دهنده تفاوت عظیم بین اروپای شرقی و اروپای غربی شامل آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی است که در آنها از سینمای کودک حمایت میشود و این امر را میتوان در تعداد فلمهایی که در این ژانر ساخته میشود، دید.
به گفته این تحقیق نتایج حاصل بسیار ناامید کنندهتر از آنچه انتظار میرفت، بود. به این منظور جشنواره تسالونیکی تصمیم گرفته تا به تعلیم کودکان در زمینه سینما از طریق برنامههای آموزشی ویژه بپردازد. این جشنواره که هرسال در شهر تسالونیکی برگزار میشود، یکی از ویترینهای منطقه بالکان برای ارائه کار فلم سازان و کارگردانان سینما است. این جشنواره دارای بخشهای بینالملل، چشمانداز فلمهای یونانی، برنامه افقهای نوین، بررسی سینمای بالکان و تجلیل از چهرههای پیشرو در دنیای سینما است.
امروز جشنواره بینالمللی فلم تسالونیکی به عنوان یک رویداد سالیانه بر کشف و معرفی کارگردانان جدید متمرکز شدهاست.
جشنواره تسالونیکی که از سال ۱۹۶۰ شروع به کار کرده امسال از پنجشنبه ۳۱ اکتبر تا یکشنبه ۱۰ نوامبر برگزار میشود.
این رویداد ۱۰ روزه هر سال میزبان حدود ۷۰ هزار مخاطب و صدها نفر از مهمانان جشنواره میشود که به تماشای بیش از ۱۵۰ فلم در سینماهای شهر مینشینند.