صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یکی از برج‌های تاریخی «قلعت‌الغزنین» در غزنی فرو ریخت

یکی از برج‌های تاریخی «قلعت‌الغزنین» در غزنی فرو ریخت

یکی از برجهای تاریخی «قلعتالغزنین» سهشنبه 11 جنوری 2019، در نتیجۀ بارش بارانهای اخیر در غزنی افغانستان فرو ریخت.
بشیر محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی افغانستان با تایید این خبر به روزنامه «سلام وطندار» گفته است که برخورد گلوله به برجهای «قلعتالغزنین» در جریان جنگهای اخیر در این ولایت و رفتوآمد موترهای باربری از نزدیکی این آن، به برجها و دیوارهای آن آسیب رسانده است و اکنون پس از بارانهای اخیر یکی از این قلعهها فروریخته است.
غزنی یکی از ولایتی شرقی افغانستان است که آثار تاریخی فراوانی در آن وجود دارد، این ولایت در دوران سلطان محمود غزنوی به عنوان بزرگترین مرکز جهان اسلام شناخته میشد. قلعهها، آرامگاهها و مناطق زیادی تاریخی در این ولایت افغانستان از جمله آرامگاه ابوریحان بیرونی، ارگ غزنی، منارههای غزنی، قصر سلطان مسعود غزنوی، مقبرهٔ سبکتگین، بنیانگذار دودمان غزنوی، مقبرهٔ سلطان محمود غزنوی، مقبرهٔ سنایی غزنوی، تپه سردار، مقبرهٔ محمد شریف خان وجود دارد که اکنون بدلیل قدیمی بودن، بخشهای از آنان فرسوده شدهاست.
پیش از این سازمانهای فرهنگی غزنی از فروریختن بیشتر بخشهای «قلعتالغزنین» هشدار داده بودند اما رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی از تلاشها برای دریافت بودجه به منظور بازسازی این قلعهها خبر داده است.