صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«انتقام جویان» از «تایتانیک» سبقت گرفت - دومین فلم پرفروش تاریخ

«انتقام جویان» از «تایتانیک» سبقت گرفت - دومین فلم پرفروش تاریخ

فلم تازه کمپانیهای دیزنی- مارول توانست رکورد رسیدن به فروش ۲ میلیارد دالر را زودتر از هر فلم دیگری به نام خود ثبت کند و رکورد دیگری به جای بگذارد.
به نقل از ورایتی، «انتقام جویان: پایان بازی» توانست به صورت رسمی در دومین آخر هفته نمایش با عبور از فروش ۲ میلیارد دالری، نام خود را در تاریخ ثبت کند.
به این ترتیب این فلم به عنوان سریعترین فلمی که به این میزان فروش دست یافته، شناخته شد.
«آواتار» در ۴۷ روز توانسته بود به فروش ۲ میلیارد دالر در جهان دست یابد.در عین حال در پایان تعطیلات آخر هفته (پایان یکشنبه) این فلم ۲.۱۸۸ میلیارد دالر فروش کرده است و این رقم را تنها در ۱۱ روز به دست آورده است. با این آمار این فلم از «تایتانیک» هم جلو زده است.
به این ترتیب «انتقام جویان: پایان بازی» یکی از ۵ فلمی است که بیشتر از ۲ میلیارد دالرفروش کردهاند. «آواتار» تاکنون ۲.۷۸ میلیارد دالر بلیت فروخته، «تایتانیک» ۲.۱۸۷ میلیارد دالر، «جنگ ستارگان: نیرو بیدار میشود» ۲.۰۶ میلیارد دالر و «انتقام جویان: جنگ ابدیت» ۲.۰۴ میلیارد دالر.
این فلم در بازار داخلی آمریکا ۶۲۰ میلیون دالر فروش کرده و نهمین فلم پرفروش تاریخ سینمای آمریکا شده است. در سطح بینالمللی این فلم تاکنون ۱.۵۶ میلیارد دالر فروش کرده که تنها ۵۷۵ میلیون دالر آن از فروش در چین کسب شده است.
«پایان بازی» که قسمت نهایی از مجموعه فلمهای «انتقام جویان» است، در اولین آخر هفته اکرانش در جهان ۱.۲ میلیارد فروخته بود که رقم خیره کنندهای است.