صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاخیر اکران فلم «ترک افغانستان» در روسیه؛ افسران پیشین شوروی اعتراض کردند

تاخیر اکران فلم  «ترک افغانستان» در روسیه؛  افسران پیشین شوروی اعتراض کردند

نام فلم در روسی "برادری" است که در رسانههای انگلیسیزبان با نام "ترک افغانستان" نیز مطرح شده است و موضوع آن خروج نیروهای شوروی از افغانستان. اما این روزها این فلم، به بهانهای برای خدشهدار شدن احتمالی برادری میان چهرههای سرشناس روسی بدل شده است.
در حالیکه هنوز مشکل زمان اکران و نمایش این فلم در روسیه تازه راه به پایان رسیدن را میپیمود، فلم جنجالی پاول لونگین، کارگردان روس با مشکل دیگری نیز سردچار شد.
در پی اعتراض برخی از مقامهای روسی، این فلم از برنامه نشر در مراسم پایان جشنواره بینالمللی فلم مسکو حذف شد و قرار است به جای آن فلم مستند "ملاقات با گرباچف" به نمایش در آید.
خبرگزاری دولتی روسیه (تاس)، نوشته که نیکیتا میخایلوف، رئیس جشنواره بینالمللی فلم مسکو، روز ۱۸ اپریل در نشست خبری افتتاحیه این جشنواره از حذف این فلم از برنامه جشنواره خبر داد.
به نقل از این خبرگزاری او گفته است:"میخواهم با شما رو راست باشم، حیلهگری نمیکنم. فلم را دیدم. ما درخواست بسیار جدی از کسانی که در افغانستان جنگیدهاند دریافت کردیم که این فلم به آنان توهین کرده است. اگر فلم کیفیت بسیار بالایی داشته باشد، میتوان از این وضعیت گذر کرد، اما این دیدگاه شخصی من است که این فلم، یک فلم متوسط در این زمینه است".
کارگردان فلم تاکنون در مورد این موضوع ابراز نظر نکرده است.
فلم "برادری" که روی رویدادهای خروج سربازان شوروی وقت از افغانستان در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تمرکز دارد، به باور کارشناسان از دید یک چهره "ضد جنگ" ساخته شده است.
چه چیزی ''''برادری ''''را جنجالی ساخت؟
جنجال بر سر این فلم با تاریخ اکران آن گره خورده است. قرار بود این فلم در نهم ماه مه سال جاری، یعنی همزمان با روز "پیروزی" که به مناسبت پیروزی روسیه در برابر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در روسیه تجلیل میشود، اکران شود. این مسأله سر و صدای شماری از سیاسیون و افسران پیشین شوروی در روسیه را برانگیخت.
ایگور مروزوف، سناتور روس نخستین مقامی بود که در ۲۷ مارچ به این فلم واکنش نشان داد. به نقل از روزنامه "نووایا گازیته" او در جلسه سنا خواستار فشار بر وزارت فرهنگ روسیه و کارگردان فلم شد تا جلو اکران و نمایش آن در نهم مه گرفته شود.
این سناتور روس که افسر پیشین "کا .گ.ب"، سرویس اطلاعات شوروی سابق نیز بوده است، گفت نامههای فراوانی از شرکتکنندگان جنگ افغانستان دریافت کرده که گویا از صحنههای مبارزه و غارت در بین ارتش و بیدقتیهای واقعی در این فلم ناراضیاند و باور دارند که به آنان اهانت شده است.
این سناتور روس همچنین باور شخصیاش را در مورد این فلم گفت و تأکید کرد که پس از دیدن آن در جریان نمایش خصوصی آن در وزارت فرهنگ روسیه، به این نتیجه رسیده است که "برادری" شاخصههای لازم وطنپرستانه را ندارد.
مروزف در پایان سخنانش در مجلس سنا، خواستار ارایه دستورالعمل در این زمینه به وزارت فرهنگ شد.
اظهارات او اما از سوی سناتور دیگری رد شد. روزنامه "نووایا گازیته"مینویسد که والنتینا ماتریینکو در جلسه عمومی مجلس سنا به جواب مروزف گفت:
"بدون شک که بحث کردن مناسب است، اما هنر، یک پدیده لطیف است و با هیچ دستورالعمل قراردادی سازش ندارد".