صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جانی دپ تقاضای غرامت ۵۰ میلیون دالری از همسر سابقش دارد

جانی دپ تقاضای غرامت ۵۰ میلیون دالری از همسر سابقش دارد

جانی دپ با شکایت علیه همسر سابقش تقاضای غرامتی ۵۰ میلیون دالری کرده است.
به نقل از ورایتی، جانی دپ به تازگی شکایتی تسلیم دادگاه کرده و امبر هرد بازیگر و همسر سابقش را به دلیل مطلبی تبلیغی که در واشنگتن پست نوشته، به دادگاه فراخوانده است.
همسر وی در ماه دسمبر یادداشت-تبلیغی (رپرتاژ آگهی) در واشنگتن پست منتشر کرد و در آن از تجربه خشونت خانگی بدون نام بردن از جانی دپ یاد کرد.
دپ در شکایتی که تقاضای غرامت ۵۰ میلیون دالری در آن طرح شده نوشته «هرد قربانی خشونت خانگی نیست، اوست که مرتکب جرم شده است.»
در این شکایت هر نوع خشونتی از سوی دپ علیه همسر سابقش انکار شده و از این مطلب که در روزنامه منتشر شده به عنوان عملی برنامهریزی شده و ساختگی برای تبلیغ و جلب توجه به فلم «آکوامن» یاد شده است. وکیل دپ گفت در این یادداشت همسر سابق دپ سعی کرده بود القا کند که او قربانی خشونت خانگی است و این خشونت از سوی همسرش علیه وی اعمال شده است.
از سوی دیگر هرد ادعا کرده که این شکایت یکی دیگر از سلسه رفتارهایی است که دپ برای ساکت کردن او به کار گرفته است. وی اعلام کرده همه این کارها نشان میدهد که او قادر به کنترل خشم خود نیست و نمیخواهد این حقیقت را بپذیرد که دست به سوءرفتار زده است.
دپ و هرد سال ۲۰۱۵ ازدواج کردند و هرد سال ۲۰۱۶ تقاضای طلاق کرد و ادعا کرد دپ علیه او خشونت اعمال کرده و ۷ میلیون دالری بابت این امر گرفت و آن را به خیریه اهدا کرد.
این شکایت جدیدترین ادعای حقوقی دپ است. او چندی پیش مدیران سابق خود را به دادگاه فراخواند و پیشتر از وکلای سابق خود شکایت کرده بود. البته او در هر دو مورد برنده شد.
فلم «آکوامن» دسمبر ۲۰۱۸ راهی پردههای سینماها شد و امبر هرد از بازیگران آن بود.