صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لیناعلم جایزۀ بهترین بازیگر زن را در جشنوارۀ فلـم تانزانیا گرفت

لیناعلم جایزۀ بهترین بازیگر زن را در جشنوارۀ فلـم تانزانیا گرفت

لیناعلم، بازیگر و هنرپیشۀ افغانستان جایزۀ بهترین بازیگر زن را در جشنوارۀ بینالمللی فلم سینمای زیتو در تانزانیا از آن خود کرد.
این جایزه، ازبهر بازی خانم علم در نقش مرکزی فلم «نامهیی به رییسجمهور» به او اهدا شدهاست.
برای این جایزه، بازیگران مشهور سینمای بالیود از جمله دیپیکا پادوکونه هم نامزد بود.
جوایز جشنوارۀ بینالمللی فلم سینمای زیتو، روز شنبه (۴حوت) اهدا شدند. در این جشنوارۀ ۵۳ روزه، فلمهای نزده کشور از جمله افغانستان، چین، استونیا، هند، ایران، ایتالیا، اندونیزیا، کنیا، نایجریه، فلیپین، آفریقای جنوبی، کوریای جنوبی، اسپانیا، تانزانیا، تایلند، ترکیه، اوگاندا و زیمبابوه نامزد شده بودند.
فلم نامهیی به رییسجمهور، در بخشهای بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین دایرکتر و بهترین بازیگر صحنه، نامزد این جشنواره شده بود.
لینا علم، بازیگری در فلم را در سال ۱۹۹۸ آغاز کرد و تاکنون در دهها فلم نقش بازی کردهاست و جوایزی متعددی را نیز دریافت کردهاست. او اخیرأ در فلم نامهیی به رییسجمهور به عنوان بازیگر مرکزی نقش بازی کرد.
فلم نامهیی به رییسجمهور، ساختۀ رویا سادات، فلمساز افغان است. این فلم نود دقیقهیی، دربارۀ مشکلات و تبعیض در برابر زنان در افغانستان است که پیش از این نیز جوایزی را از آن خود کردهاست.