صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باکس آفیس موفق اروپا : ایرلندی‌ها و فرانسوی‌ها بیشتر فلم دیدند

باکس آفیس موفق اروپا : ایرلندی‌ها و فرانسوی‌ها بیشتر فلم دیدند

سود باکسآفیس اروپا برای چهارمین سال متوالی به حداقل هشت میلیارد یورو (۹.۱ میلیارد دالر) رسید، هرچند فروش بلیت اندکی از سال پیش کمتر شد.
به نقل از ورایتی، با استناد به ارقامی که توسط اتحادیه بینالمللی سینماهای اروپا(UNIC) منتشر شد، تعداد بلیتهای فروختهشده سینماهای اروپا در سال ۲۰۱۸ نسبت به رقم رکوردشکن سال ۲۰۱۷ کاهشی ۳.۳ فیصدی را تجربه کرد، اما باز هم توانست برای چهارمین سال متوالی از مرز ۱.۲۵ میلیارد بلیت فروختهشده عبور کند.
سود کلی باکسآفیس در سراسر اروپا به حداقل هشت میلیارد یورو (۹.۱ میلیارد دالر) رسید که این اتفاق هم برای چهارمین سال متوالی به وقوع پیوست.
این ارقام از انجمنها و عاملان سینما در سراسر ۳۷ منطقه در اروپا گرفته شده است.
در زیرمجموعهای کوچکتر که شامل ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپاست، تعداد بلیتهای فروختهشده حدود ۹۵۰ میلیون بود که نسبت به سال قبل کاهشی ۲.۹ فیصدی داشت.
اتحادیه بینالمللی سینماها گفت نمایشدهندگان فلمها در این منطقه به خاطر مجموعهای از دلایل مختلف شاهد این نتایج بودند. این دلایل شامل تابستانی بسیار گرم و تورنمنت جام جهانی فوتبال بوده است که در آن تیمهای اروپایی عملکرد خوبی داشتند و فرانسه در نهایت قهرمان شد.
فلمهایی مثل قهرمان فروش جهانی سال ۲۰۱۸ یعنی «انتقامجویان: جنگ ابدیت»، فلمهای پرفروش انیمیشن مثل «شگفتانگیزان ۲» و «هتل ترانسیلوانا ۳» و دنباله موزیکال «ماما میا!» در میان پروژههایی بودند که بهترین نتیجه را کسب کردند و بیشترین میزان مخاطبان را به خود جذب کردند. با این حال، فلم آخر سال «بوهمین راپسودی» یا «حماسه کولی» در هشت محدوده که بیشترین تعداد محدودهها بود، توانست بیشترین تعداد بینندگان را به خود جذب کند.
تعداد میانگین بلیتهای فروختهشده به ازای هر شهروند در سراسر محدودههای تحت پوشش UNIC ثابت و در رقم ۱.۵ باقی ماند. ایرلند با ۳.۳ و فرانسه با ۳.۲ بالاترین میانگینها را داشتند. استونی با ۲.۸، بریتانیا با ۲.۷ و دانمارک و نروژ با ۲.۳ در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
بازارهای مختلف عملکردهای متفاوتی داشتند. به طور مثال، بریتانیا تقریبا به بالاترین میزان جذب مخاطب سینمای خود در ۵۰ سال اخیر رسید و آلمان با بدترین عملکرد خود در یک دهه اخیر مواجه شد. پولندو رومانی رکودهایی جدید برای خود به ثبت رساندند و بزرگترین جهش جذب مخاطب در صربستان دیده شد که میزان خرید بلیتهای سینمابا افزایش سالانه ۱۸ فیصدی به ۴.۱ میلیون رسید. ترکیه در میزان سینما رفتن مردم با افتی کوچک در سال ۲۰۱۸ روبه رو شد. میزان بلیتهای فروخته شده در این کشور نسبت به ۷۱.۲ میلیون بلیتی که سال ۲۰۱۷ فروخته شده بود کاهشی ۱.۱ فیصدی داشت. اما فلمهای تولید این کشور سهمی ۶۲.۹ فیصدی از کل بلیتهای فروختهشده داشتند که رکوردشکن بود. مناطق اروپای مرکزی و شرقی به رشد خود ادامه دادند، البته به استثنای بلغارستان و اسلواکی که شاهد کاهشهای ۱۲.۱ فیصدی و ۱۰.۹ فیصدی بودند.