صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد تئاتر کابل از بی‌علاقه‌گی حکومت درپیشرفت و غنای فرهنگ کشور

انتقاد تئاتر کابل  از بی‌علاقه‌گی حکومت درپیشرفت و غنای فرهنگ کشور

رییس تئاتر کابل، حکومتهای پس از طالبان را به بیعلاقهگی در پیشرفت و غنای فرهنگ کشور متهم میسازد.
سید منصور رحمانی که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن میزد، گفت که در این هژده سال، ازبهر بازسازی تئاتر کابل هیچ کاری انجام نشده است و این تئاتر حتا تالار معیاری هم ندارد.
سید منصور رحمانی در این باره گفت: «تئاتر کابل ننداری که در زمان اعلی حضرت محمدظاهر شاه در ظرف شش ماه به بهره برداری سپرده شد، هژده سال میشود از دورۀ انتقالی گرفته تا حال، این بازسازی نمیشود؛ من نمیفهمم که چه مشکل است؟ یا اینها نمیخواهند که فرهنگ رُشد بکند!» در همین حال، بخش فرهنگی و هنری ریاست اجراییه نیز بر داشتن یک راهکار بزرگ فرهنگی در کشور تأکید میورزد و از تلاشها در این بخش خبر میدهد.
فقیر احمد میوند، رییس فرهنگ و هنر ریاست اجراییه بیان داشت: «آیا فراموش کردهایم که نمیتوانیم صلح را به افغانستان بیاوریم اگر نقش سینما و تئاتر و کارهای هنری را مدنظر نگیریم؟ آیا میتوانیم به طرف صلح و آبادانی برویم وقتی ما دارای یک پالیسی کلان فرهنگی نباشیم؟»
در این میان، وزارت مخابرات و فنآوری اطلاعاتی میگوید که برنامه دیجیتل سازی کتاب خانه عامه، در سه مرحله انجام خواهد شد. به گفتۀ این وزارت، یک گروه در حال بررسی چگونگی این برنامه است تا هزینهها و مدت عملی شدن آنها را مشخص سازد.
هادی هدایتی، معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی افزود: «این به این معناست که ما بتوانیم آثاری که داخل کتاب خانه فعلاً محدود است، آن را به اصطلاح «اوپن» بسازیم، آن را باز بسازیم تا هرکس از آن استفاده کند. حتا امکانات فروش آنلاین، خریداری آنلاین را فراهم کنیم.»
به گفته رییس تئاتر کابل، در سه سال گذشته دست اندرکاران این تئاتر، بیش از شصت نمایش را اجرا کردهاند. به باور مسؤولان این تئاتر، اگر آنان به امکانات و تالار معیاری دسترسی میداشتند، آنان بیشتر از این نمایش اجرا میکردند.