صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سینمای افغانستان: «کابل شهـری در باد» برنده جایزه بین‌المللی شد

سینمای افغانستان:  «کابل شهـری در باد» برنده جایزه بین‌المللی شد

فلم مستند بلند «کابل شهری در باد» ساخته ابوذر امینی، فلمساز افغان، برنده جایزه ایدفا، جشنواره بینالمللی مستند آمستردام شد. ایدفا، یکی از جشنوارههای معتبر جهانی دانسته میشود.
در این فلم، زندگی دو برادر پنج و دوازده ساله بیان شده که پدر شان از بیم جان به ایران فرار کرده و یک راننده مینیبوس که حیات را فاصلهای میان دو انفجار انتحاری میبیند.
امسال چهار هزار فلم از چندین کشور به جشنواره بینالملی مستند آمستردام فرستاده شد، اما ۲۵۰ تا ۳۰۰ فلم در آن به نمایش گذاشته شد که از این جمع، "کابل شهری در باد" از میان ۱۳ فلم نامزد در بخش جلوههای نوین، جایزه ویژه را بهدست آورد. به باور ابوذر امینی، این یک «اتفاق نادر» برای افغانستان است.
ساخت این مستند ۸۸ دقیقهای در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و تقریبا دو هفته پیش پایان یافت. کارگردان این مستند ابوذر امینی است و شخصیتهای اصلی آن یک راننده اتوبوس و دو کودک پنج و دوازده ساله هستند.
امینی میگوید این مستند، واقعگرا و پرترهای از شهر کابل است که تلاش شده است در آن زندگی عادی اشخاصی از «قشر خاکستری شهر» یعنی اکثریت مردم کابل به تصویر کشیده شود.
آقای امینی در صحبت با بیبیسی گفت:« ذهن ما پر است از موضوعات کلانی که در رسانهها نشان داده میشود، ولی هیچگاه به همدیگر نگاه نمیکنیم. این پس زمینه فلم است که ما بیاییم و به همدیگر، به آدمهای عادی نگاه کنیم. این قدر که ما نبض شهر کابل را میتوانیم از زندگی اشخاص عادی برداشت کنیم، از اشخاص معروف و بازیگران نمیتوانیم پیدا کنیم.»
کار ساخت فلم هنوز کامل نشده بود که به جشنواره بینالمللی ایدفا فرستاده شد. تهیهکننده فلم میگوید هیچ امیدی برای انتخاب این مستند در جمع فلمهای برتر نداشتند و آن را به فیستیوال فرستادند تا بعدا تکمیلش کنند. تنها یک و نیم ماه فرصت داشتند کار ساخت فلم را نهایی کنند.
ابوذر امینی ساخت ۱۲ فلم کوتاه را در کارنامه خود دارد.
از فستیوال بینالمللی فلمهای مستند آمستردام به عنوان اسکار مستندها یاد شده است. گفته میشود در دنیای مستند، ایدفا معتبرترین جشنواره به شمار میآید.
جشنواره سال ۲۰۱۸، سی و یکمین دور برگزاری جشنواره بینالمللی مستند آمستردام بود.