صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«غـارتگر» ‌ گیشه چین را غارت کرد

«غـارتگر» ‌ گیشه چین را غارت کرد

فلم هالیوودی «غارتگر» پس از ۷ هفته صدرنشینی فلمهای محلی، در صدر فهرست باکسآفیس کشور چین قرار گرفت.
به نقل از وِرایِتی،  فلم هالیوودی «غارتگر» پس از ۷ هفته صدرنشینی فلمهای چینی، در صدر فهرست باکسآفیس کشور چین قرار گرفت. هرچند سیر نزولی و بازار کم رونق سینمای این روزهای چین همچنان در جریان است.
«غارتگر» در سه روز اکران به فروش  ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دالری رسید. انیمیشن عاشقانه چینی با عنوان «آسمان بلورین دیروز» با ۷ میلیون و ۳۰ هزار دالردر جایگاه دوم ایستاد. همین فلم در روز یکشنبه با نزول در میزان فروش به جایگاه سوم سقوط کرد تا مکان دوم باکسآفیس به فلم «پروژه گوتنبرگ» برسد.
این فلم اکشن جنایی محصول کشور هنگکنگ توانست ۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دالر در چهارمین هفته کامل اکران خود بدست آورد. این فلم در ۲۹ روز اکران در مجموع ۱۷۲ میلیون دالر از گیشه درآمد داشته است.
این سه فلم برتر باکسآفیس چین ۷۲ درصد از سهم کل فروش این آخر هفته را به خود اختصاص دادند. مجموع فروش آخر هفته ده فلم برتر مبلغ ۴۶ میلیون دالر است که ۵ میلیون دالر نسبت به هفته پیش افزایش داشته لیکن در میان یکی از ضعیفترین هفتههای سال قرار میگیرد.
سیر نزولی فروش در سینمای چین دلایل متعددی دارد. یکی از مهمترین دلایل آن را میتوان عدم هیجان و جذابیت در محتوای فلمها و عدم موفقیت فلمها چه محلی و چه خارجی در خلق هیجان و علاقمندی در بیننده ذکر کرد. لیکن تغییرات ساختاری شامل ممنوعیت خرید بلیت فلم توسط خود توزیعکنندگان فلم برای حمایت از میزان فروش آخر هفته و قیمتگذاری بلیتها نیز میتواند از دیگر عوامل تاثیرگذار بر اُفت میزان فروش در سینمای چین باشد.
فلم «پا کوتاه» در هفته آغازین اکران خود با ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار دالر در جایگاه چهارم باکسآفیس چین قرار گرفت.فلم درام کمدی هندی «هیچکی» با ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار دالر در مکان پنجم ایستاد و حالا با ۱۷ روز اکران در مجموع ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر کسب کرده است.
درام چینی «گم شده، پیدا شده» اما با ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار دالر از مکان سوم به مکان ششم سقوط کرد. این فلم در مجموع ۲۴ روز اکران خود ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر بدست آورده است.
فلمهای چینی تازه واردِ «لیگ کنگفو» و «کارهای کوچک احمقانه» به ترتیب با فروش یک میلیون و ۸۰۰ هزار دالر و یک میلیون و ۴۱۰ هزار دالر در شرایطی ناامیدکننده در مکانهای هفتم و هشتم فهرست باکسآفیس این هفته کشور چین قرار گرفتند.
کمدی هالیوودی «جاسوسی که من را تخلیه اطلاعاتی کرد» در هفته دوم اکران خود تنها ۳۳۰ هزار دالر فروش داشت. مجموع فروش این فلم در مدت ۱۰ روز ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار دالر بوده است.