صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش تهیه کننده «جیمز باند» برای ساخت این فلم

تلاش تهیه کننده «جیمز باند» برای ساخت این فلم

«رابرت وید» و «نیل پرویس» دو فلمنامهنویس قدیمی برای بازنویسی فلمنامه جدیدترین قسمت از مجموعه فلمهای اکشن «جیمز باند» استخدام شدند.
به نقل از گاردین، پس از کنارهگیری ناگهانی «دنی بویل» از کارگردانی بیستوپنجمین قسمت از فلم «جیمز باند»، تهیهکنندگان این مجموعه با بکارگیری «رابرت وید» و «نیل پرویس» دو نویسنده قدیمی این مجموعه در تلاش هستند ساخت این فلم را مجددا در مسیر اصلی خود قرار دهند.
ساخت قسمت جدید «جیمز باند» قرار بود به کارگردانی و با فیملنامهای از «دنی بویل» کارگردان برنده اسکار انگلیسی ساخته شود اما به سبب آنچه اختلافات خلاقانه میان او و تهیهکنندگان فلم عنوان شد؛ ساخت این پروژه با کنارهگیری «بویل» متوقف شد.  با این وجود تاکنون تاریخ اکران این فلم که برای سال ۲۰۱۹ برنامهریزی شده بود تغییر نکرده و «باربارا براکلی» و «مایکل جی. ویلسون» تلاش میکنند روند ساخت این پروژه دیگر مختل نشود و به همین دلیل این دو نویسنده که از سال ۱۹۹۹ در همه فلمهای این مجموعه حضور داشتهاند به عنوان فلمنامهنویسان قسمت جدید نیز انتخاب شدند.
بیستوچهارمین قسمت از مجموعه فلمهای «جیمز باند» با عنوان «شبح» در سال ۲۰۱۵ توسط «سام مندس» کارگردانی شد و به فروش جهانی بیش از ۸۷۲ میلیون دالر در  سینماها دست یافت. اما «سقوط آسمانی» به کارگردانی «مندس» و با حضور «کریگ» و «خاویر باردم» در نقش منفی در سال ۲۰۱۲ با فروش یک میلیارد و ۱۰۰ هزار دالر در سطح جهان به پرفروشترین فلم در این مجموعه بدل شد و اما کارگردان قسمت بیستوپنجم و جدید این فلم پس از کنارهگیری «دنی بویل» هنوز اعلام نشده است.
سری فلمهای «جیمز باند» با فروش جهانی بیش از پنج میلیارد دالر در جایگاه دوم پرفروشترین سری فلمهای ادامهدار بعد از مجموعه «هری پاتر» قرار دارد.