صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چند فلم دیگر اسکار شناخته شدند

چند فلم دیگر اسکار شناخته شدند

کشورهایی از جمله مونته نگرو و بوسنی و هرزگوین نمایندگان خود را برای اسکار خارجی زبان ۲۰۱۹ معرفی کردند.
به نقل از هالیوود ریپورتر، نمایندگان سینمایی مونته نگرو و بوسنی و هرزگوین برای حضور در اسکار ۲۰۱۹ انتخاب شدند.
نماینده مونتهنگرو برای نود و یکمین دوره اسکار در بخش فلم خارجی زبان، فلم «ایسکرا» فلمی با بودجه پایین و حاصل نخستین تجربه کارگردانی گوجکو برکولجان است.
عنوان فلم به معنی «جرقه» یا «اخگر» و ایسکارا نام دختر بازرس بازنشستهای است که تنها به خاطر دخترش زنده است و ناگهان با ناپدید شدن او مواجه میشود.
این فلم که محصول مشترک یک آژانس سینمایی از مونتهنگرو و یک کمپانی فلمسازی صرب است پنجمین فلمی است که مونتهنگرو از سال ۲۰۱۳ تاکنون برای این بخش اسکار معرفی میکند. سال پیش این کشور نمایندهای برای این بخش انتخاب نکرده بود.
بوسنی هرزگوین نیز با فلم «هرگز ترکم نکن» راهی اسکار میشود. این فلم ساخته آیدا بگیچ داستان دردناک زندگی سه بچه یتیم مهاجر سوری را روایت میکند که درجستجوی صلح هستند.
این کارگردان زن مسلمان که چندین جایزه برده است فلمش را سال پیش در جشنواره فلم آنتالیا برای نخستین بار اکران کرد و فلم تابستان امسال در جشنواره فلم سارایوو دیده شد. این فلم در بخش جشنواره جشنوارههای سی و شـشمین جشنواره فلم فجر تهران نیز شرکت کرده است.
داستان این فلم در کمپی در ترکیه میگذرد و همانجا نیز فلمبرداری شده است.
بوسنی و هرزگوین از سال ۱۹۹۴ هر سال نمایندهای برای اسکار خارجی زبان معرفی کرده است. دانیس تانوویچ کارگردان بوسنیایی سال ۲۰۰۱ برای فلم «سرزمین هیچ کس» جایزه بهترین اسکار خارجی زبان را برد و با «اپیزودی در زندگی یک آهن جمعکن» در سال ۲۰۱۳ نامزدی نهایی اسکار را کسب کرد.