صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسکار اهدای جایـزه فلم منتخب مـردم را به تعویق انداخت

اسکار اهدای جایـزه فلم منتخب مـردم  را به تعویق انداخت

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اعلام کرد طرح جدیدش موسوم به اسکار فلم منتخب مردم شایسته مطالعه بیشتر است و در نود و یکمین دوره این بخش جدید اهدا نخواهد شد.
آکادمی اسکار اعلام کرد در حالی که به تحسین طیف گسترده فلم ها متعهد باقی خواهد ماند اما تشخیص بر این است که ایجاد جایزه جدید در حالی که ۹ ماه از سال گذشته است برای فلم هایی که قبل از ایجاد بخش جدید جایزه منتخب مردم اکران شدهاند چالش هایی بوجود میآورد.
آنها همچنین تاکید کردند، هیأت مدیره آکادمی به طور فعال در مذاکرات شرکت خواهند کرد و به دنبال راه حل مربوط به این بخش جدید هستند.
داون هادسون مدیرعامل آکادمی اسکار گفت: طیف گستردهای از واکنشها نسبت به معرفی جایزه جدید به وجود آمد و ما تشخیص دادیم که به بحث بیشتری با اعضایمان نیاز داریم.
او در ادامه بیان کرد: ما در طول سال ها در اسکار تغییراتی را انجام دادهایم-از جمله امسال-و در حالی که به میراث شگفت انگیز ۹۰ سال گذشته احترام میگذاریم تحول را ادامه خواهیم داد.
طیف وسیعی از واکنشها ممکن است درباره این تصمیم آکادمی وجود داشته باشد اما عموما از اعلامیه ماه اگست آکادمی به شدت انتقاد کردند. افراد مخالف شامل راب لو بازیگر، آدام مک کی فلمساز، جیمز شاموس تهیه کننده و فلمنامه نویس و کریگ زادان تهیه کننده تازه درگذشته بودند.
گفته میشود دیگر تغییرات برنامه ریزی شده نود و یکمین دوره مراسم اسکار به قوت خود باقی خواهد ماند؛ این تغییرات شامل دگرگونی و کوتاه سازی زمان پخش تلویزیونی به مدت ۳ ساعت، اهدای شش یا هشت بخش در زمان پخش آگهی تبلیغاتی به گونهای که لحظات دریافت این جوایز در تدوینهای بعدی به فلم مراسم افزوده شوند، است. این بخش های انتخابی که قرار است به صورت زنده پخش نشوند هر ساله تغییر میکنند و آکادمی برای انتخاب آنها با تهیه کننده مراسم همکاری میکند.
همچنین تاریخهای مهم و کلیدی برای فصل جوایز آکادمی ۲۰۱۹ رونمایی شد که دوره جوایز به طور چشمگیری کوتاه میشود.
شنبه ۱۶ نومبر ۲۰۱۹، جوایز هیأت رییسه آکادمی
پنجشنبه ۲ جنوری ۲۰۲۰، آغاز رای گیری انتخاب نامزدها
سه شنبه ۷ جنوری ۲۰۲۰، پایان رای گیری انتخاب نامزدها
دوشنبه ۱۳ جنوری ۲۰۲۰، اعلام اسامی نامزدهای جوایز اسکار
دوشنبه ۲۷ جنوری ۲۰۲۰، ضیافت ناهار نامزدهای جوایز اسکار
پنجشنبه ۳۰ جنوری ۲۰۲۰، آغاز رای گیری نهایی
سه شنبه ۴ فبروری ۲۰۲۰ پایان رای گیری نهایی
یکشنبه ۹ فبروری ۲۰۲۰ مراسم نود و دومین دوره جوایز اسکار
دوره پیش رو که نود و یکمین دوره جوایز اسکار است در تاریخ ۲۴ فبروری ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.