صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک مرکز طراحی ساخته‌های دستی در کشور گشایش یافت

یک مرکز  طراحی ساخته‌های دستی  در کشور گشایش یافت

مسئولان فیروز کوه میگویند هدف از ایجاد این مرکز این است که طراحان جوان کشور با کارگیری از طراحی سنتی و نوآوریهای تازه، خودشان بتوانند در بیش از ده بخش از جمله زرگری، کندن کاری چوب، نقاشی و طراحی لباس، طراحی کنند.
یک مرکز طراحی ساخته های دستی و خلق طراحیهای تازه، روز جمعه (۱۹ اسد) از سوی انستیتوت فیروز کوه با پشتیبانی مالی مرکز فرهنگی بریتانیا (British Council ) در کابل گشایش یافت.
مسئولان انستیوت فیروزکوه، میگویند که این مرکز نخستین محلی است که به گونۀ ویژه برای طراحی و آموزش صنایع دستی افغانستان اختصاص داده شده است.
به گفتۀ این مسئولان، هدف از ایجاد این مرکز این است تا از طراحان کشور پشتیبانی شوند و آنان به شیوۀ خلاق، منحصر به فرد و مستقل فعالیت کنند.
به باور مسئولان این مرکز، افغانستان با قدمت فرهنگییی که دارد، غنی از هنر و آفریدههای هنری و طراحی در بخش ساختههای دستی است و این آفریدهها باید برای نسلهای آینده انتقال شوند و نیز از ترکیب این هنرهای قدیم و تازه، آفریدههای مدرن و سنتی خلق شوند.
وهاب مهمند، مشاور فرهنگی انستیتوت فیروز کوه گفت: «یکی از چالشهای بزرگی که ما داریم شناخت آثاری قدیم و نو است که درک شور ساخته میشوند و حفظ همین گونه آثار به چنین یک مرکزهای مربوط می شود و این جای خرسندی که است که ما چنین یک مرکز را امروز گشودیم.»
در این مرکز، تلاش خواهد شد تا نسل تازه از طراحان جوان افغانستان گردهم آورده شوند و با آموزش از سوی طراحان داخلی و بیرونی، آفریده های تازه یی را در بخش طراحی خلق کنند.
ذبیح نوری، مسئول بخش ارتباطات انستیتوت فیروز کوه در این باره بیان داشت: «ما میخواهیم که طراحی برای تولیدات ما با در نظرداشت این که به کدام کشور تولید میکنیم طراح را به تولیدات خود انتخاب کنیم و کسانی که در این مرکز آموزش میبینند باید که خودشان نیز خلاقیت داشته باشند و یک طرح تازه معرفی کنند.»
انستیوت فیروزکوه در سال ۲۰۱۶میلادی با هدف آموزش نسل جدید صنعتگران افغانستان گشایش یافت. این نهاد در کنار بازسای مکان های باستانی به ویژه مرادخانی کابل به آموزش جوانان در بخش های زرگری، سفالی گری، کندن کاری چوب و بخش های دیگر هنری پرداخته است.