صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«ایکوالایزر ۲»با بازی دنزل واشنگتن صدر گیشه را تصاحب کرد

«ایکوالایزر ۲»با بازی دنزل واشنگتن صدر گیشه را تصاحب کرد

«اکوآلایز ۲» با بازی دنزل واشنگتن و «ماما میا! ۲» با بازی مریل استریپ در یک رقابت تنگاتنگ در باکس آفیس آمریکا ظاهر شدند.
در حالی که تصور میرفت قسمت دوم «ماما میا!» بتواند به راحتی راس باکس آفیس آمریکا را در اختیار خودش بگیرد، اما یک فلم تازهوارد دیگر یعنی «اکوآلایز ۲» یا «تعدیل کننده ۲» با بازی دنزل واشنگتن افتتاحیهای ۳۵.۸ میلیونی را تجربه کرد.
فلم محصول سونی با اکران در ۳۳۸۸ سالن سینما توانست با این فروش راس باکس آفیس را به خود اختصاص دهد و «ماما میا! ۲» را با فروش ۳۴.۴ میلیونی در روزهای افتتاحیهاش که از نمایش در ۳۳۱۷ سالن سینما به دست آمد به مکان دوم براند.«تعدیل کننده ۲» نخستین فلم دنبالهای است که دنزل واشنگتن در طول نزدیک به چهار دهه فعالیت حرفهای در آن بازی کرده است. این فلم در بازار بینالمللی ۳.۳ میلیون  از نمایش در ۱۱ منطقه فروخته است.
فلم جدید دنزل واشنگتن ادامهای بر «تعدیل کننده» محصول ۲۰۱۴ است که افتتاحیهای ۳۵ میلیونی را تجربه کرد و در بازار داخلی آمریکا در مجموع ۱۰۱ میلیون  و در بازار جهانی ۱۹۲ میلیون  فروش کرد.
آنتوان فوکوآ بار دیگر کارگردانی فلم را انجام داده و دیگر بازیگرانش شامل پدرو پاسکال، اشتون ساندرس، ملیسا لئو و بیل پولمن هستند. با وجود این که فروش افتتاحین فلم از فلم اصلی هم بیشتر بوده اما نظر منتقدان خیلی گرم نیست و به طور متوسط امتیازی ۵۰ درصدی در سایت راتن تومیتوز کسب کرده است.
فلم موزیکال «ماما میا!» نتوانست راس باکس آفیس آمریکا را به دست بیاورد، اما با فروش ۳۴ میلیونیاش هنوز امیدوار است. فلم اصلی «ماما میا!» یک دهه پیش با افتتاحیه ۲۷ میلیونی کارش را شروع کرده بود و در حالی که با بودجهای ۵۲ میلیونی ساخته شده بود به فلمی پرفروش بدل شد و در دنیا ۶۱۵ میلیون  فروش کرد. این فلم در همین آخر هفته نخست خود در بازار بینالمللی با نمایش در ۴۲ بازار ، ۴۲.۴ میلیون  فروخت.
در عین حال «هتل ترانسیلوانیا ۳: تعطیلات تابستانی» جایگاه سوم را در اختیار گرفت. این انیمیشن که ادامهای بر قسمت قبلی است ۲۳ میلیون  در هفتهای که گذشت فروش کرد و فروش داخلیاش را به ۹۱ میلیون  رساند و در بازار بینالمللی نیز ۱۱۵ میلیون  کسب کرد که ۳۷.۷ میلیون  آن مربوط به آخر هفتهای است که گذشت.
در مکان چهارم «مرد مورچهای و زنبورک» با فروش ۱۶ میلیونی از نمایش در ۳۷۷۸ سالن سینما جای گرفت. این فلم در مجموع در آمریکای شمالی ۱۶۵ میلیون  کسب کرد و تاکنون در بازار جهانی ۳۵۳.۵ میلیون  فروش کرده است.
در همین حال «شگفتانگیزان ۲» انیمیشن محصول دیزنی-پیکسار نیز در مکان پنجم جای گرفته و با فروش ۱۱.۵ میلیون  دیگر در ششمین هفته نمایشش مجموع فروش خود در بازار داخلی آمریکا را به ۵۵۷ میلیون  رسانده و در بازار جهانی ۹۴۰ میلیون  کسب کرده است.
فلم ششم باکس آفیس داخلی آمریکا «دنیای ژوراسیک: سقوط سلطنت» است که در پنجمین هفته نمایشش ۱۱ میلیون  دیگر فروخت و فروش داخلیاش را به ۳۸۳.۹ میلیون  رساند.
«آسمان خراش» دواین جانسون با کاهش ۵۶ درصدی تماشاگرانش در بازار آمریکا ۱۰.۹۶ میلیون  دیگر از نمایش در ۳۸۲۲ سالن سینما کسب کرد و در حالی که استودیوی سازنده آن یعنی یونیورسال به بازار جهانی چشم دوخته موفق شد تا در بازار چین ۴۸ میلیون  در افتتاحیهاش فروش کند. بن ترتیب این فلم که با بودجه ۱۲۵ میلیونی ساخته شده در دو هفته در بازار جهانی ۱۷۶.۸ میلیون  فروخته است.
باکس آفیس داخلی آمریکا در مقایسه با سال پیش رشدی ۱۰.۵ درصدی را ثبت کرده و در نیمه سال ۲۰۱۸ از فروش ۷ میلیارد ی عبور کرده است.