صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخشش «انتقام‌جویان» ادامه دارد

درخشش  «انتقام‌جویان»  ادامه دارد

«انتقامجویان: جنگ بینهایت» با فروش ۱۱۲.۵ میلیون دالر در دومین هفته اکرانش با قدرت در جایگاه نخست فروش آمریکا باقی ماند.
به نقل از هالیوود ریپورتر، «انتقام جویان: جنگ بینهایت» فلمی از دیزنی و مارول به فروش برقآسای خود در بازار داخلی آمریکا ادامه داد و با فروش ۱۱۲.۵ میلیون دالر دیگر از نمایش در ۴۴۷۴ سالن سینما به دومین فلم با فروش سریع در تاریخ سینما بدل شد که آمار فروشش را از مرز یک میلیارد دالر عبور داد.
در بازار جهانی این فلم ۱۶۲.۶ میلیون دالر دیگر فروخت و در مجموع فروشش را به ۷۱۳.۳ میلیون دالر رساند تا در مجموع تا پایان تعطیلات آخر هفته آمار یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون دالری فروش را به ثبت برساند.
فروش ۱۷.۶ میلیون دالری در آخر هفته افتتاحیه فلم در روسیه، بزرگترین افتتاحیه فلمی در آخر هفته را در بازار این کشور در همه تاریخ رقم زد.
این فلم روز شنبه وارد کلوپ میلیاردیهای تاریخ شد و در ۱۱ روز موفق به کسب این جایگاه شد. «انتقام جویان: جنگ بینهایت» سیوچهارمین فلمی است که فروشش را از مرز یک میلیارد دالر عبور میدهد. از این مجموعه ۱۷ فلم متعلق به کمپنی دیزنی است.
در جایگاه دوم باکس آفیس Overboard جای گرفته که یک کمدی رمانتیک با بازی اوژنیو دِربز بازیگر محبوب مکزیکی و آنا فاریس است. این فلم با فروش ۱۴.۸ میلیون دالر در نخستین آخر هفته اکرانش این رقم را با نمایش در ۱۶۲۳ سالن سینما به دست آورد.
«تالی» فلم جدید دیگر این هفته بود که توانست مکان ششم را به خودش اختصاص بدهد و فروشی ۳.۲ میلیون دالری را به نام خود ثبت کند. این فلم با بازی شارلیز ترون به کارگردانی جیسون ریتمن و برمبنای فلمنامه دیابلو کودی ساخته شده است. ترون در این فلم در نقش مادر سه فرزند بازی کرده که یک نوزاد هم از جمله آنهاست.
«یک مکان خیلی ساکت» با فروش ۷.۶ میلیون دالر دیگر در پنجمین هفته فروشش به مکان سوم رانده شد و مجموع فروشش را به ۱۵۹.۹ میلیون دالر رساند.
فلم کمدی «حس خوبی دارم» ایمی شومر با فروش ۴.۹ میلیون دالر دیگر در مکان چهارم قرار گرفت و مکان پنجم به «رمپیج» با بازی دواین جانسون رسید که ۴.۶ میلیون دالر دیگر فروش کرد و مجموع فروشش را به رقم ۸۴.۸ میلیون دالر رساند.
«پلنگ سیاه» نیز در مکان هفتم قرار گرفت و ۳.۱ میلیون دالر دیگر فروخت تا مجموع فروشش را در بازار آمریکا به رقم ۶۹۳.۱ میلیون دالر برساند.