صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سلمان خان به قید ضمانت آزاد شد

سلمان خان  به قید ضمانت آزاد شد

به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاهی در هند که چند روز پیش برگزار شد سلمان خان ستاره بالیوود را که حکم ۵ سال زندان گرفته بود، به قید ضمانت آزاد کرد.  این بازیگر برای کشتن دو گوزن کمیاب هندی در سال ۱۹۹۸ و پس از چند سال برگزاری دادگاههای مختلف سرانجام این حکم را گرفته بود.
این حکم روز پنج شنبه برای حمایت از حیوانات صادر شد و در کنار آن بازیگر مشهور به پرداخت ۱۰ هزار روپیه (برابر ۱۵۴ دالر) نیز محکوم شد.
این دادگاه به دلیل تیراندازی به دو گوزن در منطقه محافظت شده راجستان در هنگام فلمبرداری یک فلم، این حکم را صادر کرد.
چهار بازیگر دیگر که همراه سلمان خان بودند از سوی این دادگاه بیگناه شناخته شدند.
خان دو شب را در زندان جودپور گذراند تا درخواستش برای ضمانت از سوی دادگاه بالاتر پذیرفته شود.
قاضی یک دادگاه دیگر چند روز پیش شنبه حکم پذیرش ضمانت را برای دادگاه جودپور ارسال کرد.
جمعیت وسیعی از طرفداران سلمان خان بیرون در زندان منتظر بودند تا آزادی او را به چشم ببینند. آنها پس از شنیدن حکم شروع به زدن و رقصیدن از شادی کردند.
اما در برابر عدهای دیگر معتقدند این حکم صحیح نبوده است.
سلمان خان از بازیگران مشهور بالیوود است و در بیش از ۱۰۰ فلم بازی کرده است.