صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری مراسم ویژۀ نوروزی برای کودکان مرادخانی کابل

برگزاری مراسم ویژۀ نوروزی برای کودکان مرادخانی کابل

رقص های محلی، اجرای موسیقی و پارچه های نمایشی از بخش های این جشن بودند که کودکان در اجرای آن نقش برجسته داشتند.
مدیرمسؤول مرکز هنری کودکان نهاد فیروزکوه، میگوید که این نهاد، جشن نوروز را از بهر آن برگزار کرده که کودکان چگونگی برگزاری این جشن را - که بخشی از فرهنگ های دیرینه کشور است - فراموش نکنند.
نصیراحمد صدیقیان، در این باره افزود: «بدون شک که همه ساله نوروز جشن گرفته می ‎‌شود، اما امسال ما تلاش کردیم که کودکان در این جشن نقش های برجسته داشته باشند.»
این جشن نوروزی که شانزده روز پس از روز نوروز برگزار شد، مهمانان زیادی از داخل و خارج کشور در آن شرکت کرده بودند. در بخش دیگر این جش نوروزی، چگونگی استقبال کشاورزان از فصل بهار و آغاز کِشت و کار به نمایش درآمد.
شرکت کننده گان این جشن، برگزاری این گونه برنامه ها را برای معرفی فرهنگ و رسوم کشور به کودکان بسیار با اهمیت می دانند و تأکید بر حفظ فرهنگ برگزاری جشن نوروز دارند.
غلام نبی، باشندۀ مراد خانی می گوید: «در گذشتهها نوروز شادتر جشن گرفته میشد؛ مردمان به تپه ها و پارک میرفتند و نیز به زیارتگاه ها.»
به باور شرکت کننده گان این برنامه، جشن نوروز در حقیقت جشن زنده شدن دوبارۀ طبیعت است که مردمان این سرزمین و سرزمینهایدیگر پس از فصل زمستان و برف و باران، سبزشدن دوبارۀ طبیعت را جشن میگیرند.