صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسپیلبرگ سیاست«کن» را تأیید کرد

اسپیلبرگ سیاست«کن» را تأیید کرد

به نقل از ددلاین، کارگردان سرشناس سینمای آمریکا هشدار داد که فلمهای تلویزیونی و حمایت آنها بهاندازه سینما، میتواند موجب شود تا سینماروها بهاشتباه بیفتند.
استیون اسپیلبرگ که برای تبلیغ فلم جدیدش «بازیکن آماده شماره یک» در جمع رسانهایها حضور داشت از سنتها دفاع کرد و سطح بازی در دو زمینه سینمایی و فلمهایی را که برای نتفلیکس و دیگر سرویسهای نمایش آنلاین ساخته میشود زیر سؤال برد.
این فلمساز در طول پنج دهه فعالیت حرفهایاش که با نوآوریها همراه بوده، همواره از دوربینهای دیجیتال تا دیویدی را زیر سوال برده و اغلب بر استفاده از شیوههای کلاسیک تاکید داشته است.
این کارگردان همواره تاکید داشته که احترام به شیوههای کلاسیک دستاوردهای مثبتی داشته و به تقویت میراث هالیوود کمک میکند. حالا جدیدترین موردی که توسط او با شک روبهرو شده فلمهای بلندی است که به صورت آنلاین در سرویسهایی چون نتفلیکس و آمازون در دسترس مخاطبان قرار میگیرند.
هرچند دیدگاههای وی و فلمسازانی مثل کریستوفر نولان تازگی ندارد و آنها همواره از سنتهای کلاسیک دفاع کردهاند اما طرح این نظرات میتواند توجه مجددی را در میان مخاطبان برانگیزد.
سازنده فلمهایی چون «ای.تی» و «پست» در مصاحبهای تلویزیونی اشاره کرد که کار سینما هرگز اینچنین با کارهای تلویزیونی، خصوصا با آنهایی که در سرویسهای آنلاین استریم میشوند، چالش نداشته است و در حالی که یک فرهنگ کلی بر همه آنها حاکم است، اما فلمهایی که استریم میشوند نباید اجازه حضور در اسکار را داشته باشند.
چند روز پس از این که جشنواره کن به این نتیجه رسیده است، اسپیلبرگ هم گفت: در عین حال اعتقاد ندارم فلمهایی که یک هفته در سینماها اکران میشوند هم از کیفیت حضور در میان نامزدهای آکادمی برخوردار باشند. یک زمانی وقتی میآمدی و فلمی تلویزیونی میساختی، فلم تلویزیونی ساخته بودی و اگر کار موفقی بود میتوانست امی بگیرد نه اسکار.
وی با تاکید بر این که تلویزیون در حال پرورش یافتن با کیفت و کارهای دلی است، گفت: این میتواند تهدید روشنی برای سینماروها باشد.
کارگردان برنده اسکار با واکنش نشان دادن به فلم قبلیاش گفت ابراز تاسف نمیکند که «پست» را ساخته و هنوز از مخاطبان میخواهد تا به سینماها بروند و آن را ببینند. وی افزود: من «پست» را برای نتفلیکس نساختم.