صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جان ویلیامز آهنگ‌ساز بزرگ، دنیای «جنگ ستارگان» را ترک خواهد کرد

جان ویلیامز آهنگ‌ساز بزرگ، دنیای «جنگ ستارگان» را ترک خواهد کرد

یکی از مهمترین اتفاقات در بزرگ و پرطرفدار شدن یک مجموعه عواملی هستند که به طور ثابت با آن همکاری میکنند. عواملی که میتوانند هویتبخش اصلی چنین مجموعههایی باشند. اگر جرج لوکاس با مجموعه «جنگ ستارگان» پیوندی جدایی ناپذیر داشته باشد، دیگر گزینه هویتبخش به این مجموعه فلمها جان ویلیامز است.
از زمانی که اولین قسمت از مجموعه فوقالعاده محبوب دنیای سینمایی کهکشانی «جنگ ستارگان» در سال ۱۹۷۷ ساخته و اکران شد، آهنگساز افسانهای یعنی جان ویلیامز به تیم تولید این مجموعه پیوست و از آن زمان یکی از اعضای ثابت و جدایی ناپذیر تیم بوده است. درست از همان زمان، او تمامی موسیقیهایی را که در هر قسمت از این مجموعه حماسی پخش میشده ساخته است.
موسیقی فلم «جنگ ستارگان: آخرین جدای» هم که سال ۲۰۱۷ اکران شد، کار او بوده و تمامی این امتیازات را به نام خود ثبت کرده است. بااینحال، در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، این آهنگساز افسانهای موسیقی آثار سینمایی ۸۶ ساله، به تازگی و به طور رسمی تایید کرده که بعد از اکران فلم «جنگ ستارگان: قسمت نهم» این مجموعه، کار خود را متوقف میکند و تیم تولید سری فلم جنگ ستارگان را ترک خواهد کرد. به گزارش زئومجی به تازگی یکی از گزارشگران یک ایستگاه رادیویی کالیفرنیایی به نام KUSC مصاحبه کوتاهی را با جان ویلیامز ترتیب داده است. او در این مصاحبه عنوان کرد که تجربه آهنگسازیاش برای قسمت نهم سری فلم «جنگ ستارگان»،
آخرین کار او در این مجموعه خواهد بود. او در این مصاحبهاینگونه درباره تصمیم جدید خود توضیح داد: «همگی ما میدانیم که جی جی آبرامز اکنون، در حال ساخت و تهیه یک فلم جنگ ستارگانی دیگر است. همچنین من امیدوارم که بتوانم سال آینده برای این کارگردان خوب هم کار کرده و آهنگسازی کنم. من به طور کامل قصد انجام این کار را دارم. با پشت سر گذاشتن این پروژه میتوان گفت که من یک مجموعه ۹ قسمتی را در این دنیای سینمایی کهکشانی کار کردهام و به نظر میرسد که دیگر برای من کافی است.»
ویلیامز در طی دوره زندگی حرفهای و کاریاش، موسیقی نمادین و به یادماندنیای برای سهگانه اول و اصلی این مجموعه، سهگانه دوم یا همان پیشدرآمد که از سوی منتقدان خیلی هم تحسین و استقبال نشد و همچنین فلم «جنگ ستارگان: آخرین جدای» و فلم «جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد» از سهگانه سوم تهیه کرده و ساخته است.
فلم «جنگ ستارگان: قسمت نهم» که هنوز عنوان دقیق آن منتشر نشده، آخرین قسمت از سومین سهگانه آن است و میتوان گفت با پایان آن شاهد اتمام بخش مهمی از این پروژه خواهیم بود. اتفاقی که با خداحافظی ویلیامز به شکل دقیقتری میتوان پایان آن را تصویر کرد. با این اوصاف، اما مجموعه «جنگ ستارگان» ادامه خواهد داشت.
در سال ۲۰۱۶، کمپانی سازنده الکساندر، دسپلا را به عنوان اولین آهنگسازی که بعد از ویلیامز استخدام میشد به تیم آورد تا یکی از آثار سری فلم جنگستارگان را آهنگسازی کند. دسپلا آهنگسازی اسپینآف این مجموعه یعنی فلم «یکسرکش: داستانی از جنگ ستارگان» را بر عهده داشت. از طرف دیگر جان پاول به این تیم آورده شده تا آهنگسازی فلم «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» را انجام دهد؛ گرچه که قرار است جان ویلیامز موسیقی اصلی این فلم را آماده کند. جان پاول در رزومه خود آهنگسازی فلم «هویت بورن» را برعهده داشته است. کارگردانی فلم «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» بر عهده ران هاوارد بوده است. لارنس کاسدان به همراه جان کاسدان، پسر او، کار نوشتن فلمنامهاین فلم را بر عهده داشتهاند. آلدن ارنرایک، دونالد گلاور، امیلیا کلارک، وودی هارلسون، پل بتانی، جوناس سوآتامو، ایان کنی، تندی نیوتون، وارویک دیویس، جان فاورو و فیبی والر-بریج ازجمله بازیگرانی هستند که در فلم مستقل شخصیت هان سولو حضور دارند و به ایفای نقش پرداختهاند.
 این فلم برای اکران در تاریخ ۲۵ می ۲۰۱۸ (۴ جوزا ۱۳۹۷) برنامهریزی شده است.