صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دنی بویل گزینه کارگردانی جیمز باند بعدی

دنی بویل گزینه کارگردانی جیمز باند بعدی

به نقل از ورایتی، کمپانی متروگلدوین مایر و ائون در تلاشند تا کارگردان مناسب برای جیمز باند را استخدام کنند.
اکنون نام یک کارگردان جدید در فهرست آنها بالا آمده و آن کسی نیست جز دنی بویل سازنده «میلیونر زاغهنشین».
هر چند هنوز به صورت رسمی در این باره اطلاعی منتشر نشده، اما منابع ورایتی از این انتخاب خبر دادهاند.
خود بویل پیشتر برای ساخت این فلم اعلام علاقه کرده بود. او در حال حاضر در حال تکمیل روند ساخت فلم «عنوان کار» است، اما هنوز بازیگری برای این فلم انتخاب نکرده است.
بویل مدتهاست در فهرست متروگلدوین مایر و ائون قرار دارد و از سال ۲۰۱۲ برای ساخت «اسکای فال» و سال ۲۰۱۵ برای «اسپکتور» احتمال نشستن وی روی صندلی کارگردانی «جیمز باند» مطرح بود.
در نهایت دو قسمت پیش را سم مندس کارگردانی کرد که به پرفروشترین فلمهای جیمز باند در مجموعه آن بدل شدند و «اسکای فال» ۱.۱ میلیارد دالر و «اسپکتور» ۸۸۰ میلیون دالر فروش کردند.
اما مندس در نهایت از این مجموعه جدا شد و همین موجب شد تا کمپانیهای سازنده جیمز باند وقت زیادی را صرف انتخاب کارگردان قسمت بیست و پنجم کنند. 
گفته میشود یان دمانژ کارگردان «ریک پسر سفید» تقریبا در راس انتخاب کمپانی برای ساخت این فلم قرار داشت اما در نهایت آنها تصمیم گرفتند تا از نام شناختهشدهتری استفاده کنند.
بویل به تازگی سریال محدود «تراست» را برای افایکس ساخت. وی که سازنده فلمهایی چون «زاغه نشین میلیونر» و «۱۲۷ ساعت» است یک جایزه اسکار در کارنامه دارد.