صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فروش خیره کننده «پلنگ سیاه»

فروش خیره کننده «پلنگ سیاه»

به نقل از هالیوود ریپورتر،  یکی از بالاترین رکوردهای فروش اولین هفته اکران در تمام دوران سینما با ۱۹۲ میلیون دالر به فلم «پلنگ سیاه» رسید. فلم «پلنگ سیاه» تولید استودیوهای «ماروِل» و «دیزنی» در فروش سه روز آخر هفته به رقم ۱۹۲ میلیون دالری رسید.
این فلم که تمام هنرپیشگانش رنگینپوست هستند را «رایان کوگلر» کارگردانی کرده است. «پلنگ سیاه» با این فروش به عنوان پنجمین فلم پرفروش در اولین اکران برای تمام دوران ثبت شد.
فهرست کامل ده فلم پرفروش آخر هفته در سینماهای آمریکای شمالی با ذکر نام فلم، میزان فروش آخر هفته، میزان کلی فروش، تعداد سالنهای نمایش فلم و تعداد هفتههای اکران به شرح زیر است:
۱- «پلنگ سیاه» با فروش ۱۹۲ میلیون دالر و فروش کلی ۱۹۲ میلیون دالر در ۴۰۲۰ سالن سینما به مدت ۱ هفته
۲- «پیتر خرگوش» با فروش ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر در ۳۷۲۵ سالن سینما به مدت ۲ هفته
۳- «پنجاه سایه رها» با فروش ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۷۶ میلیون و ۱۰۰ هزار دالر در ۳۷۶۸ سالن سینما به مدت ۲ هفته
۴- «جومانجی» با فروش ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۳۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر در ۲۸۰۰ سالن سینما به مدت ۹ هفته
۵- «قطار سریعالسیر ۱۵ و ۱۷ دقیقه به پاریس» با فروش ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر در ۳۰۴۲ سالن سینما به مدت ۲ هفته
۶- «بزرگترین شومن» با فروش ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۱۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر در ۱۹۳۶ سالن سینما به مدت ۹ هفته
۷- «انسان اولیه» با فروش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر در ۲۴۹۴ سالن سینما به مدت ۱ هفته
۸- «دونده مارپیچ» با فروش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۵۴ میلیون دالر در ۱۸۹۲ سالن سینما به مدت ۴ هفته
۹- «وینچستر» با فروش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر و فروش کلی ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر در ۱۴۷۹ سالن سینما به مدت ۳ هفته
۱۰- «سامسون» با فروش ۲ میلیون دالر و فروش کلی ۲ میلیون دالر در ۱۲۴۹ سالن سینما به مدت ۱ هفته